Uudised

 • Poola importis 2012.a. oluliselt rohkem okaspuuhaket

  2011.a. importis Poola 174 450 tonni okaspuuhaket ja 58% sellest osteti Euroopa Liidu maadest. 2012.a. kasvas okaspuuhakke import 2011. aastaga võrreldes 2,46 korda ja EL osa langes 44 protsendile. Kõige rohkem, 241 000 tonni, imporditi Valgevenest. Okaspuuhakke import algas ka Lätist, 44 000 tonni, Eestist, 14 300 tonni ja isegi Hispaaniast, 4 950 tonni. Allikas: www.fordaq.com , 26.03.2013.

 • Eesti parimad noored metsatundjad õpivad Prantsuse Lütseumis

     Tallinna Prantsuse Lütseumi võistkond Copper Owl. Foto: Kristi Teppo Eile selgusid Tartus Eesti parimad metsatundjatest koolinoored. Toimus rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa metsades“ Eesti finaal. Kolmandat korda toimuva rahvusvahelise võistluse Eesti finaal selgitas välja võistkonna, mis sõidab 25. – 26. septembril Portugalis toimuvale rahvusvahelisse finaali. Koolinoored võtsid omavahel mõõtu viktoriinis ja metsandusteemaliste postrite valmistamises ning […]

 • USA saematerjali turg paranes 2012.a. tuntavalt

  2012.a. oli saematerjali tootmine USA- s 8% ja Kanadas 5% suurem kui 2011.a. Lääneranniku saeveskite olukord oli ülejäänutest parem, sest lisaks USA-le said nad tarnida saematerjali ka Aasiasse. USA elamuehitusturu kasv on andnud võimaluse ka Kanada saeveskitele, Kanada idaosa saeveskite tootmismaht 2012.a. neljandas kvartalis oli 16% suurem kui 2011.a. neljandas kvartalis. Random Lengths saematerjali hinnaindeks […]

 • Metsanduse eelinfo 25. märtsist – 31. märtsini – täiendatud

   Eesti Erametsaliit Teisipäeval, 26. märtsil toimub MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni istung Põllumajandusministeeriumis. Aruteludes osaleb ka EEMLi tegevjuht Priit Põllumäe. Lisainfo: Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor, mob: +372 504 0928, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy64329 = 'priit.pollumae' + '@'; […]

 • Korras riik algab koostööst

          Vaba­riigi president kutsus aas­tapäevakõnes üles riiki viie aasta jooksul korda tegema. Küllap jättis riigipea meele­ga täpsustamata, mida ta sel­le kordategemise all täpselt mõtleb, sest igal inimesel on korras riigist oma arusaam ja arvamuste paljusus on tee, mis viib meid mõistlike la­hendusteni. Iga inimene hindab Ees­ti elu kõigepealt enda vaa­tepunktist. See, mis ühele paistab õige, on […]

 • Ligna katab kogu puidutööstuse

          “Teeme puidust rohkem: innovaatika, lahendused, efektiivsus” on tänavu toimuva rahvusvahelise puidutööstuse ja puidumajanduse messi “Ligna Hannover 2013” motoks. Iseäranis oluline on teema sakslastele: möödub ju tänavu 300 aastat jätku­suutlikule metsamajandusele aluse panemisest. Iga kahe aasta tagant toimuv Ligna on metsamajanduse ja -tehnika, sae­kaatrite tehnika, puidu töötlemise, puitmaterjalide ja vineeri tootmise, mööblitööstuse, tislerite, mööbel- ja […]

 • Puidukahjurid pärsivad kaubavahetust

  Hoolimata rahvusvahelisest standardist ja ELi nõuetest jõuab Euroopasse sageli puidust pakke­materjali, mis ei ole märgistatud vastavus­märgiga või on saastunud elusate taime­kahjustajatega. Euroopa Komisjon võttis aasia siku leviku tõkestamiseks vastu otsuse 2013/92/EL, mille järgi peavad kõik riigid tegema taimetervise kontrolli Hiinast saabuvate kivimite üle, mis on deklareeritud kaubakoodidega 2514, 2515, 2516, 6801 ja 6802. Otsus jõustub […]

 • Apple’i tippjuhi kodu sai Paldiskis toodetud puitpõranda

  EESTI EKSPRESS (erileht): Unikaalse loodusliku joonega põrandaid tootev Bole müüb kõikidele kontinentidele. Edaspidi sisenetakse ka mööbliärisse. Bole on üks väga eriline puidu­tööstus. Kui tavalises saekaat­ris või parketitehases on kõik tööpingid sätitud tootma identseid plankusid, siis Bole tsehhis Paldis­kis oleks justkui iga plangujupp peo peremees: neid töödeldakse ja lõi­gatakse vastavalt nende loodusli­kule joonele. Iga plank skaneeritakse […]

 • Täna tähistatakse ülemaailmset metsapäeva

  ÜRO Peaassamblee algatusel tähistatakse 21. märtsil Rahvusvahelist Metsapäeva (International Day of Forests). Metsapäeva tähistamisega rõhutatakse kõigi metsade ja metsatüüpide tähtsust maailma ökoloogilise tasakaalu säilimiseks. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) kutsub kõiki riike üles tähistama Metsapäeva ettevõtmistega, mis rõhutavad metsade ja puude tähtsust inimeste elus. FAO kodulehele (http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/) saab metsapäeva puhul laadida üles ka fotosid, mis […]

 • Saematerjali tootmine Põhja- Ameerikas suureneb

  Saematerjali tootmine Põhja- Ameerikas suurenes 2012.a. kolmandat aastat järjest. 2012.a. saematerjali toodang 122,3 miljonit m3 oli 7% rohkem kui 2011.a. ja kasv oli suurem kui aasta varem, 2011/2010 oli see + 4%. Siiski on rekordtasemeni, 176,7 miljonit m3 2005.a., veel tükk maad minna. USA- s on 2012/2011 kasv +8% pisut suurem kui Kanadas, kus see […]

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid