Euroopast ja mujalt

Määrused ja seadused
Euroopa Liidu puidukasutamise määrus

Strateegiad
Euroopa Liidu Metsandusstrateegia aastani 2020 (töödokumendid)
Euroopa Liidu Green paper Metsandusstrateegia kohta

Uuringud
Euroopa Liidu uuring avalikkuse tajust puidupõhisesse tööstusesse

TED jutud
Michael Green: Why we should build wooden skyscrapers
Norman Foster: My green agenda for architecture

Videoklipid
Innovaatilisest puidukasutusest Soome näitel:
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10246

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid