Biomajanduse ja metsatööstuse seostest

Esitlus biomajandusest ja bioenergiast inglise keeles

 Mõned võtmesõnumid esitlusest:

  • Maailmamajandus on muutumas nn naftapõhisest kasvust bio-majanduseks.
  • Järgmisel kümnendil kasvab puidu biomassi nõudlus Euroopas väga suurel  määral.
  • Euroopa enda biomassitoodang ei kata uut nõudluse taset.
  • Bio-majanduse areng loob uusi võimalusi metsatööstuse toodangule.
  • Bioenergia kasutus on pikaajalise tulevikuga.
  • Metsatööstusel on bio-majanduses keskne roll.
  • Puidu kasutusel jätkusuutlikult toodetud  ehitusmaterjalina on head võimalused  konkurentsis teiste materjalidega.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid