E-veoselehe haldamine

Siit lehelt leiad Elektroonilise veoselehe infosüsteemi (ELVIS) töörühma koosolekutel tehtud ning kasutajaid mõjutada võivate arendusotsuste kokkuvõtted. Nimekirjas on toodud vaid ELVIS-e üldist kasutaja funktsionaalsust puudutavad arendusülesanded.

Hetkel töös olevad arendused:

  • ELVIS platvorm ja testkeskkond ühtlustatakse, eesmärgiga arenduste teostamisi kiirendada ning arendusressursi kulu vähendada. (Töös)
  • Võimaldatakse liideste poolt pärida hetkel kehtivat tarneahela ja metsamajandamise sertifikaatide seadistust. (Töös)
  • Tekitatakse võimalus lisada ladudele mitu volitatud ettevõtet. (Töös)
  • Piiratakse suuremahulisi liidese päringuid 12 kuulise perioodiga (Töös)
  • ELVIS rakendusse lisatakse võimalus kirjutada valdamise aluse dokumendi numbrid edaspidi eraldi ridadele ning kui valdamise aluseks on valitud metsateatis, siis kuvatakse iga välja järel ka „Näita metsateatist“ linki (Töös)
  • Aruannetesse ja veotellimuste ja -lehtede nimekirja filtrisse luuakse senise kalendrivaliku asemel perioodide valik (jooksev aasta, täna, eelmine nädal jne). „Vali periood“ valmimisel saab määrata perioodi kalendrist (nagu praegu). (Töös)
  • Juhul kui ettevõtte liidese sertifikaat kuu aja pärast aegub, saadetakse ettevõttele meeldetuletav e-mail sisuga: “TÄHTIS! Teie ettevõtte ELVIS sertifikaat aegub 30 päeva pärast – et vältida katkestust teenuse töös, palun tellige aegsasti uus sertifikaat! Uue sertifikaadi tellimiseks võtke ühendust teenuse haldajaga. NB! Ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta)”. (Ootab reliisimist)

Viimati lõpetatud arendused ja rakendusse lastud:

  • Autojuhtide töö sujuvamaks muutmiseks pikendatakse mELVISes sisselogitud oleku aega, samas turvalisuse säilitamiseks muudetakse pärast kolme ebaõnnestunud sisselogimise katset konto mitteaktiivseks. Konto uuesti aktiveerimiseks peab kasutaja võtma ühendust administraatoriga. (08.02)
  • ELVISest eemaldatakse mittetöötav ladude arhiveerimise nupp (08.02)

Nimekiri muudetud 27.02.2017

Kui sul on ELVIS-e või arendusülesannete osas küsimusi, siis palume pöörduda ELVIS-e teenuse haldaja poole e-postil elvis@gridgroup.ee või telefonil 526 5050.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid