Haridus ja ettevõtlus

Ettevõtete ettepanekud lõputööde teemadeks

Ettevõtetel on võimalik esitada Eesti Maaülikoolile, TTÜ-le, Võrumaa Kutsehariduskeskusele lõputööde teemasid (kevad 2014, kevad 2015) nii bakalaureuse kui ka magistri taseme tudengitele uurimiseks.

Otsa on lahti teinud Vara Saeveski. Näiteks pakutakse välja sellised teemad:

  • Ettepanekute tegemine Vara Saeveski saeliini tootlikkuse tõstmiseks.
  • Ettepanekud Vara Saeveskis lõiketerade haldussüsteemi parendamiseks eesmärgiga vähendada saekava vahenduseks kuluvat aega.

Kui Teil on mõtteid, mida võiks uurida seoses Teie ettevõttega, palun andke teada ja suhtleme Eesti Maaülikooliga, et leida potentsiaalne töö juhendaja.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
info@empl.ee
tel 656 7643

Praktikakohad tudengitele

Kui ettevõtetel on pakkuda praktikakohti tudengitele, oodatakse infot selle kohta nii ülikoolides kui kutsekoolides.

Kirjelduse näiteks: OÜ Ehitustrust – ootab kevadel-suvel vanemate kursuste maaehituse eriala üliõpilasi praktikale ja ehitusinseneri õppekava lõpetajaid tööle.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
info@empl.ee
tel 656 7643

Ettevõtetele tehtavad maine- ja kommunikatsiooniuuringud

Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja kommunikatsiooni tudengite juhendaja ootab ettevõtteid ja nendega seonduvaid teemasid, mida võiks uurida maine/imago/kommunikatsiooni kursuse- baka- ja magistritööde raames. Mida arvavad ettevõttest inimesed, kes on või kellest võiks saada teie potentsiaalsed kliendid? Mainet saab muuta paremaks, läbi mille võib terve metsanduse maine paremaks muutuda.

Üldjuhul koguvad tudengeid andmeid ise, seega uuringutasu ei ole. Juhendajad on TÜ õppejõud. Kaitsmised on avalikud kui just ei taotleta eraldi kinnist kaitsmist.

Toomas Kelt
Eesti Metsaselts
kommunikatsioonijuht  
toomas.kelt(ätt)metsaselts.ee
+372 50 72 816
www.metsainfo.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid