Kaitstud magistritööd

Töödega saab tutvuda

EMÜ digitaalarhiivis (kui ei ole avalikustamise piirangut) http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/1, kuid seda alles kolm kuud peale kaitsmist.
Kontakt: Vaike Reisner vaike.reisner@emu.ee

TTÜ digikogus, kuhu pääseb  läbi TTÜ kodulehekülje http://digi.lib.ttu.ee/
Kontaktid: Jaan Kers jaan.kers@ttu.ee  ja Targo Kalamees targo.kalamees@ttu.ee

 

Eesti Maaülikool, metsatööstus

2017

Hendrik Elias. Järkamisliini operaatori töötaja analüüs puidutööstus ettevõtte näitel. Juhendajad: Andres Kiviste ja Allar Padari

Martin Koho. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetusmeetme 1.5.2 “Metsasaadustele lisandväärtuse andmine” tulemuslikkuse analüüs. Juhendaja: Risto Sirgmets

Andre Kokk. Männipuidu staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli prognoosimine mittepurustaval ultrahelimeetodil. Juhendajad: Valdek Tamme ja Peeter Muiste

Andres Kokk. Jõgevamaa puiduressursi analüüs. Juhndaja: Henn Korjus

Kristjan Konts. Lehise perekonna (Larix spp.) elusvõra biomassi modelleerimine. Juhendaja: Allar Padari

Sander Lilienthal. Kase (Betula spp.) kooreparandi uurimine Tarmeko Spoon AS näitel. Juhendaja: Allar Padari

Mihkel Mets. Harvendusraiete normatiivi analüüs. Juhendajad: Ahto Kangur ja Henn Korjus

Indrek Niidu. Lehiste juurdekasvude analüüs Järvselja Õppe- ja katsemetskonna kahe erivanuselise puistu andmetel. Juhendajad: Andres Kiviste, Ahto Kangur, Maris Hordo

Kristi Ojalo. Suur-haavasiku (Saperda carcharias L.) (Coleoptera: Cerambycidae) kahjustused Järvselja ÕKMK haavikutes ning kahjustuse mõju puude kasvule ja tervislikule seisundile. Juhendaja: Ivar Sibul

Jürgen Ots. Eesti puitmajasektori konkurentsivõime hindamine. Juhendaja: Risto Sirgmets

Karl Pärnsalu. Optimeeriva järkamisliini seisakute analüüs OÜ Baltic Connexions näitel. Juhendaja: Risto Mitt

Hendrik Sei. Kõrguskasv ning okka- ja võrsehaiguste hinnang hariliku männi (Pinus sylvestris L.) järglaskatsealadel. Juhendajad: Rein Drenkhan ja Tiit Maaten

Hanno Tõnne. Metsa- ja puidusektori investeeringute mõju ning võrdlus kodumaise toiduainete tootmisega, põllumajandusega ning lähiriikide metsa- ja puidusektoriga. Juhendaja Meelis Teder

2016

Remo Jõgela. Sojapõhine puiduliim uurea-formaldehüüdvaigu alternatiivina vineeritööstuses Tarmeko Spoon AS näitel. Juhendajad: Regino Kask ja Risto Mitt

Rain Kalda. Pindmise spooni lõhenemine kase trei- ja höövelspooniga kaetud vineeril. Juhendaja: Regino Kask

Siim Kalder. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) ja hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puidus esinevate okste analüüs laasitud ja laasimata puudel. Juhendajad: Regino Kask ja Allar Padari

Hans-Kristjan Karu. Eriprojektiliste toodete tootmismahu suurendamine puidutööstusettevõttes. Juhendaja: Peeter Muiste

Tõnis Kask. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) elusvõra biomassi arvutusmudeli modelleerimine. Juhndaja: Allar Padari

Rasmus Käo. Ladustamise mõju pelleti tooraine kvaliteedile AS-i Graanul Invest näitel. Juhendajad: Peeter Muiste ja Linnar Pärn

Argo Nõmme. AS RAIT toormaterjali visuaalse sorteerimise mõju lõpptoote väljatulekule. Junedaja: Peeter Muiste

Tiit Orlovski. ROSBET-ÜT OÜ saeveski rekonstrueerimine. Juhendaja: Risto Mitt

Laura Peedosaar. Tootlikkuse ja seisakute analüüs AS Lasita Maja Production näitel. Juhendaja: Risto Mitt

Hardo Peetermann. Aastarõngaste laiuse, sügispuidu, tiheduse ja defektide omavaheliste seoste mõju hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.). Juhendaja: Regino Kask

Mikk Sülla. Kasevineeripaku käitlemise tehnoloogia UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendaja: Risto Mitt

Marvin Tirmaste. Laasitud mändide (Pinus Sylvestris L.) ja kuuskede (Picea abies (L.) Karst.) kasvu modelleerimine. Juhendajad Regino Kask ja Allar Padari

Teele Toomjõe. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu tugevusparameetrite uurimine mittepurustaval ja purustaval meetodil. Juhendaja: Regino Kask

Martti Vister. Pakketingimuste mõju kasevineeri füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele tarneperioodi jooksul UPM-Kymmene Otepää AS näitel. Juhendajad: Regino Kask ja Allan Sims

2015

Arujõe, Kait. Metsakuivendamise mahud erametsamaal Hanso MK OÜ näitel. Juhendaja: Andres Jäärats

Kaul, Mariliis. Raitwood Tartu terminali efektiivistamine. Juhendajad: Peeter Muiste, Kuldar Ivandi

Kraav, Jaan. Hübriidhaava energiavõsa kasv ja biomassi omadused. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus

Kukk, Jürgen. Eesti mehaanilise puidutööstuse jäätmete kasutuse analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste

Lääne, Rando. Kuiva saematerjali sorteerimisliini tootlikkuse uurimine, analüüs ja tõstmise võimalused AS Toftan näitel. Juhendaja: Risto Mitt

Merdikes, Marten. Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase kasvukäik ja maapealne biomass Agali võrduskatses. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus

Murumets, Garry. Männiplangu kuivamiskõverate eksperimentaalne määramine, simulatsioon ja optimeerimine tööstuslikus Nardi tüüpi kamberkuivatis. Juhendaja: Valdek Tamme
Sooru, Marko. Vineeri füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste varieerumine ligunemise ja väljakuivamise tsüklite järel. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille

Zuba, Kert. Saematerjali sorteerimisjuhendite koostamine ja sorteerimise hindamine Combimill Sakala OÜ näitel. Juhendajad: Risto Mitt, Jaan Kers

Tammeväli, Siim. Saematerjali sorteerimismasinate võrdlus ja valik Combimill Sakala OÜ näitel. Juhendajad: Risto Mitt, Jaan Kers

Võlu, Madis. Priimo Mets OÜ järeltöötlusliini tootlikkuse analüüs. Juhendaja: Peeter Muiste

 

TTÜ, inseneriteaduskond

2017

Morten Kaasik. Ristkihtliimpuidu kasutusvõimalused puitkarkassist kortermajade jäigastamisel. Juhendaja: Eero Tuhkanen

German Leiman. Kopli liinide korterelamu konstruktiivne rekonstrueerimisprojekt. Juhendaja: Eero Tuhkanen

Tarmo Niinas. Liimpuidust staadionitribüüni konstruktsioonide projekteerimine. Juhendajad: Alar Just ja Eero Tuhkanen

Kristel Väin. Arvutusparameetrite väljatöötamine puitkarkass-seinte ja – vahelagede projekteerimiseks tulekahjuolukorras. Juhendaja: Alar Just

Janette Jaana Homka. Niiskussisalduse mõju kase maltspuidu ja väärlülipuidu liimliite tugevusele. Juhendaja Jaan kers

Giovanni Luciani. Puitlamellide algniiskuse mõju ristkihtliimpuidu õhupidavusele. Juhendaja: Jaan Kers

Mihkel Martin. Kase väärlülipuidu mõju puitplastkomposiitide füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele. Juhendaja: Heikko Kallakas

Merili Närep. Kiukanepist isolatsioonimaterjalid ja nende omadused. Juhendaja: Heikko Kallakas

Martin Püssa. Sileservseotise mõju ristkihtliimpuidu omadustele. Juhendaja: Jaan Kers

Peeter Tubli. Immutatud puidu vastupidavus väliskeskkonnas. Juhendaja Heikko Kallakas

Jaan Uudelt. Tootmise digitaliseerimine mööblitööstusettevõttes. Juhendaja: Triinu Poltimäe

Kertu Võrk. Pehme mööbli tootmises kasutatavad poroloonid ja nende omadused. Juhendaja: Heikko Kallakas

TTÜ, ehitusteaduskond (puitkonstruktsioonid)

2016

Henri Kikkas. Madalenergiahoone puitsõrestikseina niiskustehniline toimivus. Juhendajad: Targo Kalamees ja Peep Pihelo

Magnus Lelumees. Ehitusniiskuse mõju lisasoojustamise moodulelementide niiskustehnilisele toimivusele. Juhendaja: Targo Kalamees

Mariann Kolk.  Liimpuidust viilhalli pikisuunas jäigastamise analüüs. Juhendaja: Eero Tuhkanen                                                                                                

Johannes Lindvere. Ristkihtliimpuidust jäikusseina modelleerimine.  Juhendaja: Eero Tuhkanen

Viljar Sepp. Pooljäikade sõlmedega liimpuitraami projekteerimine Viljandi laululava näitel. Juhendaja: Eero Tuhkanen

Katrin Nele Mäger. Puitkonstruktsioonide tuletõkestusvõime arvutusmeetodi täiendamine uute materjalidega. Juhendajad: Alar Just ja Daniel Brandon

Andres Ollino. Liimpuittalade katseline uurimine materjali kohalike omaduste mõju määramiseks tulekahjuolukorras. Juhendajad: Alar Just ja Michael Klippel

 

Tallinna Tehnikaülikool, materjalitehnoloogia (puit)

2016

Olabode Samuel Bankole. Kase väärlülipuidu mikroskoopiline uuring. Juhendajad: Jaan Kers ja Kaarel Saar

Karmo Kiiman. Pooltoon ja litofaan kujutiste CNC töötlemine puidupõhistesse plaatmaterjalidesse. Juhendaja: Üllar Luga

Rauno Prutt. Sandwich-tüüpi komposiitmaterjalide mehaaniliste omaduste hügro-termiline vananemine. Juhendajad: Jaan Kers ja Triinu Poltimäe

Muhammad Adeel Shamim. Puitplastkomposiitide omaduste parandamine erinevate sidusagenside ja meetoditega. Juhendajad: Heikko Kallakas ja Triinu Poltimäe

Heleri Berlokko. Kvaliteedi täiuslikkus JELD-WEN Põhja-Euroopas. Juhendajad: Jaan Kers ja Per Steneman Larsen

Kristel Daniel. Höövelmaterjali väljatuleku parandamine Stora Enso Eesti AS Näpi saeveskis. Juhendajad: Jaan Kers ja Rein Reiska

Villu Kukk. Pragude mõju ristkihtliimpuidu hügrotermilistele omadustele. Juhendajad: Jaan Kers ja Heikko Kallakas

Xuejian Yang. Kanepi kiudmatiga armeeritud polüetüleen kilega komposiitide füüsikalised ja mehaanilised omadused. Juhendajad: Heikko Kallakas ja Jaan Kers

Alaa Al Barazi „Design of Solid Wood Interior Panel with Increased Moisture Buffering Properties“, juhendaja Jaan Kers

2015

Kristjan Lillepalu. Sõrmjätkuliini tootlikkuse suurendamine OÜ-s Combilink, Juhendaja Üllar Luga

Bauer, Kristiin. Vanandatud puitmaterjali omaduste uurimine mööblitootmise eesmärgil. Juhendaja: Jaan Kers

Cantürk, Cagdas. Modernne massiivpuidust laud. Juhendaja: Jaan Kers

Kunz, Taavi. Combilink OÜtootlikkuse suurendamine. Juhendaja Üllar Luga

Noor, Piret. Baaripuki ja söögilaua tootearendusprotsess. Juhendaja: Jaan Kers

Sepp, Birgit. Väärlülipuiduga kasespooni liimliite parendamine Tareko LPDs. Juhendajad Kaarel Saar, Jaan Kers

Vasar, Silver. Ekstraktiivainete saamine harilikust kadakast (juniperus communis). Juhendajad: Triinu Poltimäe, Rein Reiska.

Vetka, Egle. Eelarvestamise metoodika arendamine eritellimusmööbli ettevõttes Kalla Mööbel OÜ. Juhendaja: Üllar Luga

Vasar, Silver. Ekstraktiivainete saamine harilikust kadakast (juniperus communis). Juhendajad: Triinu Poltimäe, Rein Reiska.

 

 

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid