Kutsekomisjon

Kutse andmisega seotud tegevuse korraldamiseks määratud isiku nimi ja kontaktandmed:

Vastutav isik: Pille Meier,  pille.meier@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
E-post: info@empl.ee
Tel: +372 656 7643
Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn
www.empl.ee

Kutsekomisjoni koosseis

Pille Meier – Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Rainer Laigu – Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tarmo Männigo – AS Vestman Mets

Marek Moorits – Combimill Reopalu OÜ

Haana Zuba-Reinsalu – Luua Metsanduskool

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid