Kutsetunnistuste taotlemine

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon.

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

Info kutse andmise kohta on uuendamisel. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Kutseeksamite ajad kuulutame välja aprillis 2019

Lisainfo: pille.meier@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid