Kutsetunnistuste taotlemine

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon.

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

Luua Metsanduskool ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus on peamised eksamibaasid.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid