Metsur, tase 4

Kutsestandard: Metsur, tase 4
Hindamisstandard: Metsur, tase 4

Eksamile registreerimiseks palume kirjutada eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad:

Eksamite toimumise ajad teatame sügisel 2018

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 148€
Taastõendamise tasu 106€

Summa on käibemaksuta, EMPL ei ole käibemaksukohuslane.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: Metsur 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.
Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudma ettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 5 päeva enne eksamit. Arveid väljastab EMPL-i poolt info@empl.ee.
 
Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?
Tunnistus saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga.
Kutsekorra järgi on EMPLil selleks aega 30 päeva.
 
Kas välismaal ka kehtib?
Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.
 
Lisainfo (vt registreerimise kohta ülevalt):
Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit
Tel:       656 7643
E-post: info@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid