Raietööline, tase 2 ja 3

Kes on ja mida peab oskama Raietööline, tase 3 kutsetunnistuse taotleja?
 
Raietööline 3 kutsestandard

Raietööline 3 hindamisstandard

 
Eksamile registreeritakse isikuid koolipoolsete kontaktide kaudu, täituvuse alusel. Eksamigrupi suurusteks on minimaalselt 12 inimest, maksimaalselt 25.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 soovija olemasolul teha eraldi eksami ka venekeelsena.

Kutsetaotlejale:

1. Eksamile tuleb ennast eelregistreerida vähemalt 3 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 12 inimest;

2. Kõik vajalikud dokumendid peavad olema eelsaadetud hindamiskomisjonile koolides. Korduseksamile tulijad ei pea enam uuesti kõiki dokumente saatma, välja arvatud avaldus.

3. Maksekorralduse peal peab olema märgitud, kelle eest on tasutud ja kas tegemist on korduseksamiga ja millise osaeksamiga. Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

4. Eksamil kontrollitavad teadmised.

EMPL hindamiskomisjonid koostöös Luua Metsanduskooliga Luual ja
Pärnumaa Kutsehariduskeskus (Tihemetsa metskond) võtavad vastu eksameid järgmistel kuupäevadel ja tingimustel:

1. Kontaktisikud  ja eksamite ajad

Luua Metsanduskool, Jõgevamaa
Kontaktisik ja registreerumine: Kerli Hansing +372 776 2115 eksam@luua.ee

Arvete osas kontaktisik märgitud allpool.
  tase 3 kutseeksamiks valmistumine

Luua Metsanduskoolis toimuvad gruppide täitumisel raietöölise 2. ja 3. taseme kutseeksamid järgmistel kuupäevadel:
 
12.10.2018
23.11.2018
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
Arvete osas kontaktisik märgitud allpool. 
 
Eksamite toimumise kuupäevad:

Eksamite toimumise ajad teatame sügisel 2018

2. Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid
 
Dokumendid saadetakse koolides asuvatele kontaktisikutele. Eksamile pääsemise eelduseks on vabade kohtade olemasolu ja järgmiste dokumentide saatmine 5 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele,digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel:
  1. Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument, b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud raietöölise kutsetunnistus(t)ekoopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. esmaabi koolituse läbimist tõendav dokument (juhilubade taotlemisel läbiti koolitus => saatke juhiloa või koolituse koopia; sõjaväes ja kaitseliidus läbitakse kursused => kirjutage kinnitus, et olete läbinud koolituse, raietööliste koolitustel olete läbinud esmaabi bloki jne).

3. Kutseeksami tasu

Raietööline 3 kutsetunnistuse eksamitasu 119 eurot. Eksamitasu kutsekooli lõpetajale on 106 eurot.
Järeleksamite eksamitasud: teoreetiline test 49€, proovitükid 49€ ja langetamine 49€.
Juhul kui kaks osa eksamist uuesti sooritamisel 98€  ja kui kolm osa eksamist siis 119€.
Raietööline 2 kutsetunnistuse eksamitasu 98 eurot. Eksamitasu kutsekooli lõpetajale on 91 eurot.
Järeleksamite eksamitasud: teoreetiline test 26€, proovitükid 26€ ja langetamine 26€.

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: Raietööline 3, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 3 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.
Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudma ettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 5 päeva enne eksamit. Ettevõtetele/FIE-dele väljastatakse arved EMPL-i poolt. info@empl.ee

4. Mida peab eksamil oskama?

Raietööline 3 kutsestandard
Raietööline 3 hindamisstandard

Lisainfoks RMK poolt saadetud info. Raietööline I ja Raietööline 3 on mõlemad sobivad RMK-hangete jaoks.

1.1.   töötada kuni 31.03. 2014 töötajatega, kellele on omistatud raietöölise või metsuri kutsetunnistus või muu dokument, mis tõendab kett- või võsasaega töötamise koolituse läbimist käesoleva hankega tellitavate tööde teostamiseks; töötada alates 01.04.2014 töötajatega, kellele on omistatud raietöölise või metsuri kutsetunnistus.
RMK-ga seonduvate küsimuste kontaktisik on Teiega töövõtulepingu sõlminud RMK regiooni metsakasvatusjuht.
 
Lisainfo (vt registreerimise kohta ülevalt):
Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit
Tel:       656 7643
E-post: info@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid