ELVIS2

Sügisel 2016. a võttis EMPL juhatus vastu otsuse algatada protsess elektroonilise veoselehe süsteemi (ELVIS) uuendamiseks. Projekti koondnimi on “ELVIS 2”.

Projektile rahalise toetuse saamiseks esitati novembris projekti eeltaotlus Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) avatud taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil“. 3. jaanuaril saime rahuldava otsuse eeltaotlusele, millele järgnes arenduse eelanalüüsi ja riigihanke läbi viimine ning täistaotluse esitamine. Täistaotlusele saime rahuldava otsuse 30. juunil. 

Miks on ELVIS süsteemi vaja uuendada? ELVISe kasutajate ja e-veoselehtede arv on ajas pidevalt kasvanud. 2016. aasta lõpu seisuga oli ELVIS süsteemis üle 400 juriidilisest isikust kasutaja ja süsteemis loodi 2016. a üle 220 000 e-veoselehe. Järjest suurenev süsteemi kasutatavus toob aga omakorda lähemale tänase ELVISe võimakuse piirid ning see omakorda muudab töö süsteemis aeglasemaks.  Hinnanguliselt moodustas E-veoselehtede arv 2015. aastal kõikidest veoselehtedest 65% ning tõenäoliselt on see osakaal 2016. aastal veelgi tõusnud.  See aga taaskord tähendab, et süsteem, mida kasutatakse suurema osa metsavedude korraldamiseks, peab toimima sujuvalt ning ilma oluliste tõrgeteta.  Tänane ELVIS on arendatud veebirakenduse keskselt ja on oma olemuselt väga kohmakas, sisaldab palju tänaseks ebaolulisi samme ja ei ole kasutajasõbralik. Näiteks hinnanguliselt on täna ligi 75% kõikidest kasutajatoesse jõudvatest pöördumistest kaebused süsteemi keerukuse, toimivuse ja muude aspektide kohta. Lisaks eelnevale on tänane ELVIS süsteem loodud ümarpuidu vedamiseks ning on tekkinud vajadus ka massipõhiste lihtsustatud vedude tegemiseks e-veoselehega.

Milline on edasine tegevuskava?

 1. ELVIS2 eeanalüüsi koostamine ning selle kinnitamine juhtrühma poolt. Juhtrühma poolt kinnitatud eelanalüüsi leiat siit. 
 2. Läbi on viidud rahvusvaheline avatud hankementlusega riigihange, mille leiad siit: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185598 
 3. Pärast hanke läbiviimist ja enne hanke tulemuste kinnitamist esitati RIAle projekti täistaotlus, mis rahuldati 30. juunil.
 4. Riigihanke võitis ning arendusleping sõlmiti OÜ-ga Thorgate Management. 
 5. Algab arendustöö, projekti kestvus on kuni 2 aastat (hinnangulise lõpptähtajaga juuli 2019).

Projekti kestvus kokku on maksimaalselt 2 aastat. Arenduse rahastamiseks oleme RIAlt taotlenud 500 000 eurot, millest omafinantseering moodustab 15%. Projekti lõplik toetuse summa sõltub hanke parima pakkumuse maksumusest.

ELVIS2 töörühm:

 • Metsä Forest Eesti AS – Ülo Reisner
 • Lemeks Grupp – Alari Valter
 • Iriscorp Transport OÜ – Indrek Paris
 • Graanul Invest Grupp – Marti Samsonov
 • Atea Eesti – Tarmo Pruunes
 • Viiratsi Saeveski AS, Viru-Nigula Saeveski AS ja Aegviidu Puit AS – Aivo Kalmet
 • Riigimetsa Majandamise Keskus – Rainer Laigu
 • Eesti Puidumüügikeskus – Taavi Raadik
 • VMF Estonia OÜ – Tarmo Tiivoja
 • Stora Enso Eesti AS – 
 • IT ekspert – Gunnar Kuhi

ELVIS2 juhtrühm:

 • Riigimetsa Majandamise Keskus – Tavo Uuetalu
 • Stora Enso Eesti AS – Marek Kase
 • Metsä Forest Eesti AS – Enn Sapp
 • Graanul Invest AS ja Valga Puu OÜ – Jaano Haidla
 • Iriscorp Transport OÜ – Indrek Paris
 • Nordwood ja Lemeks Grupp – Tõnu Ehrpais
 • Eesti Erametsa Liit – Taavi Raadik 
 • EMPL – Henrik Välja / Liisi Liivlaid

 

EsitlusELVIS süsteemi ja arenduse ülevaade_02.2017

ELVIS 2 kinnitatud eelanalüüsi dokumentELVIS2_eelanalüüs_ver_3

ELVIS 2 projektijuht on Liisi Liivlaid, kui sul on projekti osas küsimusi, siis palun võta ühendust aadressil liisi.liivlaid@empl.ee.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid