Elektroonse veoselehe infosüsteemi ELVIS arendused

KIK_logo_RGB

Elektroonse veoselehe infosüsteemi ELVIS arendused veolubade süsteemiga ühendamiseks

Olemasolev olukord: Uuringute ja ümarlaua tulemusena on tarvis teha ELVIS süsteemi arendus, et süsteemist läheksid välja metsamaterjali veoselehelt info auto koorma kohta ning staatuse kohta,  et võimaldada aastaringselt kuni 52t töötlemata ümarpuidu vedu teatud MKM poolt kehtestatud tingimustel (autode parameetrid, KOV kaasatus, teede korrashoid, autode nähtavus jms.)

: Metsanduse arengukavas tuuakse välja, et riigil ja erasektoril on soov toetada efektiivse majanduskeskkonna, keskkonnasõbraliku ja konkurentsivõimelise logistika ning infrastruktuuri tagamist (MAK):
1. otsitakse võimalusi transpordivõimaluste kuluefektiivsemaks, keskkonnasõbralikumaks ja liiklusohutumaks muutmiseks.
2. Puidukaubandusega seotud informatsiooni elektrooniliseks muutmine, andmestruktuuride standardiseerimine ning sellega infovahetuse parandamine ja kiirendamine.

Lisaks toimub ELVIS arendamisega ettevalmistus metsavedudega seotud määruste muutuste ellukutsumiseks.

Tegelik väljund või tulemus: ELVIS väljastab koorma kaalu tonnides ning autorongi info. ELVIS süsteemist küsitakse infot regulaarselt Maanteeameti poolt hallatavast süsteemist.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid