100 000. kutsetunnistus läks metsamehele (Tartu Postimees)

Aare Aasa Võrumaalt oli saatuse tahtel mees, kes sai täna kätte Eesti 100 000. kutsetunnistuse. 

Juba 21 aastat metsamasinatel tööd teinud Aasa läks end Luua metsanduskooli täiendama, arvates alguses, et mida nii väga ikka juurde õppida, aga kasu sellest oli.

Kuna saja tuhandenda kutsetunnistuse sai langetustraktori juht, anti tunnistus üle metsas raielangil.

Erinevatel kutsealadel edukaks töötamiseks on vaja kindlat kompetentsust, mille kirjeldamiseks koostatakse vastav kutsestandard. Kutsestandardite alusel hinnataksegi kompetentsust ja antakse kutse. Tööturu tingimustele vastavust tõendab kutse andmisega kaasnev kutsetunnistus.

Kutsetunnistuse olemasolu ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud siis, kui see on õigusaktidest tulenev nõue töötamiseks teatavatel ametikohtadel. Sellegipoolest annab kutsetunnistus mitmeid eeliseid: tõendab kutsestandardis kirjeldatud oskuste ja teadmiste olemasolu. 

Aare Aasa
Harvesterijuht Aare Aasa sai Eesti 100 000. kutsetunnistuse. Foto: Luua metsanduskool

Allikas: Tartu Postimees