Erametsaliidul uus juht (Eesti Erametsaliit)

Tänasest alustas tööd Eesti Erametsaliidu uus tegevjuht Liina Laineveer Liina on õppinud õigusteadust. Varasemalt on ta töötanud 11 aastast Harju Maakohtus, millest neli aastat registriosakonnas erinevatel ametikohtadel ja seitse aastat kinnistusosakonnas kohtunikuabina. Aastatel 2010-2011 töötas ta Eesti Arhitektide Liidu direktorina ning 2011. aasta novembrist kuni käesoleva ajani viibis lapsehoolduspuhkusel.   Motivatsiooni töötada Eesti Erametsaliidus (edaspidi […]