Analüütik: töötleva tööstuse kasv on jätkuvalt kitsapõhjaline (Delfi.ee)

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul on töötleva tööstuse tootmismahu kasv on viimasel ajal olnud suhteliselt kitsapõhjaline.

“Ilma elektroonikatööstuseta oleks see üsna tagasihoidlik. Ligikaudu poolte töötleva tööstuse tegevusalade tootmismaht on languses,” kommenteeris Mertsina äsja avaldatud novembrikuu numbreid.

Elektroonikatööstuse kõrval panustas tootmismahu kasvu olulisemalt veel puidutööstus, muude transpordivahendite (peamiselt paadid) tootmine ja metalltoodete tootmine.

“Puidutööstuse kasv on kogu selle aasta jooksul tugev olnud. Muude transpordivahendite tootmine on aga tellimuste omapära tõttu kuude lõikes väga volatiilne,” lisas Mertsina.

Kui puidutööstuses kasvas käive peamiselt koduturu müügi arvelt, siis muud transpordivahendid läksid Mertsina sõnul praktiliselt kõik välisturule. Ka metalltoodete tootmismahu kasvu taga on olnud tugev müük ekspordiks.

Kui august jätta välja, kasvasid eelmisel aastal töötleva tööstuse tellimused püsivalt alates maikuust. Kuigi tellimuste paranemine on positiivne märk eesootava perioodi kohta, on see Mertsina hinnangul jällegi valdavalt seotud elektroonikatööstusega (vähemal määra veel muude transpordivahendite, metalltoodete, masinate ja seadmete ning paberitoodete tootmisega).

Töötleva tööstuse koduturu tellimused kasvasid novembris isegi kiiremini, kui välisturu tellimused (aastases võrdluses vastavalt 13 ja 8 protsenti).

Töötleva tööstuse tootmismahu kasv sõltub olulisel määra välisnõudlusest. Välisturule läheb keskmiselt 70 protsenti töötleva tööstuse toodangust. Euroopa Liidu, kuhu suundub ligikaudu 70 protsenti Eesti väliskaubandusest, majanduskasv paraneb järgmisel aastal loiult.

“Venemaad ootab sel aastal ees tugev majanduslangus ning koos nõrgenenud rublaga väheneb ka impordinõudlus. Samas on Eesti ettevõtete ekspordimahud suhteliselt väikesed ning hinnatase Põhjamaade ja Lääne-Euroopa riikidega võrreldes veel madalam, mis aitab turgu leida ka nõrgema nõudluse juures,” selgitas Mertsina.

Novembris kasvas töötleva tööstuse sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud tootmismaht aastases võrdluses 6 protsenti.

Uute eksporditurgude otsimine Eestis Mertsina sõnul tõenäoliselt intensiivistub, mis aitaks ettevõtetel oma ekspordikäivet parandada.

“Samas liiguvad tõenäoliselt uutele turgudele ka mitmed Venemaaga seotud tarned, mis muudavad konkurentsikeskkonna mõnevõrra kitsamaks,” lisas ta.