Apple’i tippjuhi kodu sai Paldiskis toodetud puitpõranda

EESTI EKSPRESS (erileht): Unikaalse loodusliku joonega põrandaid tootev Bole müüb kõikidele kontinentidele. Edaspidi sisenetakse ka mööbliärisse.

Bole on üks väga eriline puidu­tööstus. Kui tavalises saekaat­ris või parketitehases on kõik tööpingid sätitud tootma identseid plankusid, siis Bole tsehhis Paldis­kis oleks justkui iga plangujupp peo peremees: neid töödeldakse ja lõi­gatakse vastavalt nende loodusli­kule joonele.

Iga plank skaneeritakse sisse 3D-na, talle antakse unikaalne QR-kood ning tema parameetrid fikseeritakse arvu­tis. Selle järgi sobitavad disainerid ar­vuti abil need täpselt “ansamblisse” – iga plangu kõrvale just sinna sobi­va teise, nagu laoks puslet, et klient saaks ilusa ja omanäolise põranda. Seal­juures on eesmärk planke võimalikult vähe saagida, et tooret maksimaalselt ära kasutada.

Bole juhatuse liige Hannes Tarn ütleb, et protsess nõuab rohkem aega kui tavalises puitutööstuses, eriliselt põhjalik on Boles kvaliteedikontroll. Mitte keegi maailmas ei tee loodusli­ku servajoonega põrandalaudasid ja pinnavorme nii nagu Bole.

“Me ei valmista siin kõveraid põ­randaid, nagu mõned teised firmad. Eesmärk on, et põrand oleks maas sama nägu, nagu oli plank looduses

– oma loodusliku joone ja võimali­kult naturaalse ilmega,” räägib Tarn.

Bole kasutab puiduna tamme, saart, vahtrat ja pähklit. Kogu toor­aine ostetakse sisse, sest Eesti kliima-vöötme väärispuitu ei ole piisavalt saadaval. Saaremaa tamme on firma siiski töödelnud. “Valdavalt on meil kasutusel tammepuit, aga põhimõt­teliselt võime põranda teha ka sinu vanaema õunapuust, kui selle mei­le tood,” räägib Tarn.

Samas pole Bole toodang mitte ilmtingimata ainult miljonäridele. Pal­diski tehasest saab loodusliku joone ja kontuuriga põranda alates 75 eu­ro eest ruutmeeter, Euroopas alga­vad Bole toodete hinnad 120 eurost ruutmeeter. Ettevõtja Kuldar Leis, kes ehitab praegu Põlvasse passiivmaja, tõi Bolesse põranda tarvis näi­teks Ukraina jalaka.

Bole alustas põrandate tootmist kaks aastat tagasi kaubamärgi all Bolefloor. Lisaks toodetakse sarna­seid pinnakatteid. Edaspidi üritab Bole aina rohkem kanda kinnitada ka mööblitootmises.

Paldiskist on põrandad rännanud kõikidele kontinentidele, sealhulgas Aasiasse ja Ameerikasse. Näiteks ÜRO toidu-ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) peakontoris Roomas sai hiljuti Bole põranda “Etioopia tuba”. Frank­furdi lennujaamas laoti aga looduslik põrand “Made in Estonia” maha koh­vikutele ja restoranidele uues ekstra-suurte Airbusi lennukite terminalis. Bolefloor on maas ka Californias ühe Apple’i tippjuhi kodus, Hongkongi eksklusiivkorterites ja ühes Saksamaa ho­tellis. Eestlased on käinud põrandaid mõõtmas ja paigaldamas veel Taiwa­nis, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Marokos, Mehhikos ja Norras.

Bole suhtleb suuremate tellijatega üldiselt otse – kunded leiavad firma üles meedia ja interneti vahendusel. Osa müügist toimub ka edasimüüja­te kaudu. Tarn ütleb, et edasimüüjadki on väga erinevad: näiteks Saksamaal Stuttgartis müüb Bole põrandaid üks “high-end Porsche-mees”, Norras käi­vad aga paigaldajad tuttmütsides ja dressides. Saksamaa on Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Venemaa kõrval Bole suurim eksporditurg.

Uudse välimusega põrandate toot­mise idee tekkis Tärnil pärast seda, kui oli näinud üht sarnast käsitööna val­minud põrandat Moskvas ning soovis sellist endalegi koju. Äripartner Rain Eisler veenis, et seesuguseid põran­daid on mõtet teha maailmatasemel ja – mis väga tähtis – tööstuslikult. Kulus hulk aega turu, tehnoloogia ja muu säärase väljaselgitamiseks. Sel­gus, et kõike – lõikamistehnikat, CADi programmi, pinke jm – on tarvis na­tuke arendada.

Koostöös Tallinna tehnikaülikooli küberneetikainstituudi teadlaste ning Soome mehhatroonikainseneridega töö­tati välja unikaalne ökoloogiliselt sääst­lik tootmisviis ja masinapark.

 Bole OÜ

Asutatud: 2010

Käive: 964 000 eurot

Kahjum: 240 000 eurot