Balti saeveskid palgipuuduses

Paljud Balti saeveskid ei saa palgipuuduse tõttu täisvõimsusel töötada. Puudu on nii kuuse- kui männipalki, kuuse puudujääk on siiski suurem. Riigimetsas on raietegevus palaanitud tasemel, erametsaomanikud aga on raiet paberipuidu müügiraskuste tõttu piiranud. Eriti suur on palgipuudus Lätis ja sealsed saeveskid on suurendanud importi Leedust. Detsembrikuistel Leedu riigimetsa oksjonitel pakkusid Läti firmad Leedu omadest ca 6 eurot/tm kõrgemat hinda.
Palkide import Venemaalt ei ole loodetud mahus toimunud. Mitmed firmad on loonud sidemed Venemaa partneritega, kellel on olemas ka ekspordilitsentsid, kuid Venemaa bürokraatia tõttu on tarned mitmeid kuid edasi lükkunud. Lisaks tolliprobleeemidele on mõnel juhul ebaünnestunud saada palkide veoks raudteevaguneid. Nendel põhjustel on Balti saeveskid hoidnud oma ostumahtu Venemaal suhteliselt madalana ja ootavad tarnetingimuste paranemist.
Suure nõudluse tõttu on palkide hinnad Balti riikides püsivad. Pooleaastaste palkide ostulepingute hinnatase Lätis on 54 LVL/tm lähedal, spot- tehingute hind on 63 LVL/tm ümber. Kuusepalgi hind Leedu esimese poolaasta oksjonitel on keskmiselt 70 eurot/tm langi ääres, männil 62 eurot/tm. Eestis on okaspuu palkide keskmine hind 66 eurot/tm kohale viiduna.

Allikas: EUWID 06.03.2013.