Bjorn Daehlie jagas Eesti puitmajatootjale näpunäiteid

Kaheksakordne olümpiavõitja ja läbi aegade edukaim murd­maasuusataja Bjorn Daehlie ja­gas Eesti puitmajatootjale nä­punäiteid tippu pürgimiseks, kirjutas Äripäeva turundusportaal Best Marketing.

Murdmaasuusatamise elav legend Bjorn Dahlie on nüüd­seks kodumaal üles ehitanud kinnisvaraimpeeriumi ja saa­vutanud edu ka rõivatööstu­ses. Möödunud neljapäeval ja­gas suusatšempion oma koge­musi Eesti puitmajatootja Nordic Houses OÜ esindajatele ning Norra tütarettevõtte Buen Gruppen ASi partneritele.

Lisaks inspireerivale eduloole sihikindlast tegevusest tipp­sportlaseks saamisel oli Dahliel jagada rikkalikult kogemu­si Norra võimalusterohkelt kin­nisvaraturult, kuhu spordime­hel on õnnestunud jälg jätta. “Kui spordis on oluline tippvor­mi ajastamine olulisele võist­lusele, et seal endast kõik anda, siis äris käib karm võitlus lau­sa iga päev,” rääkis suusakunin­gas ja ettevõtja. Kuivõrd Norras tekib inimestel järjest rohkem raha ja vaba aega, leidub lisaks esinduslike ärihoonete ehitami­sele Bjorn Dahlie ettevõtmistes oluline koht ka suusakeskustes ja muudes looduskaunites koh­tades vabaajamajade rajamise­le, seda tihti tervete piirkondade kaupa. See tööstusharu on tut­tav ka paljudele Eesti puitmajatootjatele.

Eestiga seonduvalt jutustas Dahlie, et on käinud siin suusa­tamas jajahil ning lisaks teab ka seda, et eestlased on tegijad puit-majasektoris. Küsimusele, millal

võiks Buen Gruppen Dahliele esimese maja võtmed üle anda, arvas Norra ärimees: “Kui kvaliteedis ja hinnas kokkuleppele saame, võiks kohe rääkida esi­mesest sajast majast.”

“Märkimisväärsete võitude­ni jõuab tänu toimivale mees­konnatööle, oluline on koonda­da enda lähedale kompetentsed ja teotahtelised inimesed ning valida väga hoolega, millega tegeledaja kuhu oma väärtuslikku aega panustada. Seatud eesmär­gile võivad viia erinevad teed, kuid valitud teele tuleb pühen­duda täielikult ja teha oma te­gemisi suure rõõmuga,” võttis Nordic Housesi juhatuse esimees Argo Saul kokku endajaoks olu­lisemad sõnumid kohtumisest Bjorn Dahliega.

Nordic Housesi ettevõtete grupi põhitegevus on puitkarkassmajade projekteerimine, tootmine ja püstitamine. Ette­võtte kliendid on peamiselt eda­simüüjad Skandinaavias ja Kesk-Euroopas. Nordic Houses on üht­lasi Norra-Eesti kaubanduskoja asutajaliige ja kuulub Eesti Puitmajaliitu.

Allikas: Äripäev