Detsembris 2012 jätkas palkide hind Norras langemist

Detsembris 2012 oli männipalkide hind Norras langi ääres 389 NOK/tm (detsembris 2011 446 NOK/tm), mis oli 4% vähem kui novembris. Kuusepalgi hind langes novembriga võrreldes vaid 0,3% ja oli samuti 389 NOK/tm (detsembris 2011 422 NOK/tm). Männi- ja kase paberipuidu hind isegi tõusis novembriga võrreldes pisut, olles männil 236 NOK/tm (kasv 1%, detsembris 2011 291 NOK/tm) ja kasel 258 NOK/tm (kasv 3,6%, detsembris 2011 327 NOK/tm). Kuuse paberipuidu hind langes vähe ja oli 240 NOK/tm (detsembris 2011 295 NOK/tm).
Raiemaht Norras kasvas 2011. aastaga võrreldes 3% ja oli 2012.a. 8,956 miljonit tm. Raiemaht oli viimase kümne aasta suurim ja poole sellest moodustasid palgid, 4,474 miljonit tm (2011 4,341 miljonit tm). Paberipuitu raiuti 4,483 miljonit tm, 2011.a. 4,345 miljonit tm. 75% raiest oli kuusk, 23% mänd ja ülejäänu lehtpuu.

Allikas: EUWID 20.02.2013.