Eero Raun: loomemajanduses on hõivatuid sama palju kui metsanduses

ERR UUDISED, Maarja Roon: Eesti loomemajandus annab tööd ligi 30 000 inimesele, ehk peaaegu sama paljudele kui metsa- ja puidutööstuse sektor, rääkis EASi ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse nõunik Eero Raun.

“Hõivatuse poolest on loomemajanduse sektor enam-vähem sama suur kui metsa- ja puidutööstuse sektor, mille olulisuses Eesti majandusele ei kahtle ilmselt keegi. Mõlemas on hõivatud ligi 30 000 inimest,” ütles Raun Vikerhommiku raadiosaatele antud intervjuus.

“Loomemajandus annab Eesti SKP-st ligi kolm protsenti ning ettevõtete arv on aastate jooksul tõusnud. Seetõttu tasub seda eraldi majandussektorina vaadata,” jätkas ta. Täna keskpäeval tutvustavatakse arhitektuurimuuseumis EASi ja Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt läbi viidud mahukat uuringut “Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus”. See juba kolmandat korda läbi viidud uuring annab ülevaate loomemajanduse sektori trendidest Eestis ja loomevaldkondade ülesehitusest, analüüsib loomeettevõtete majanduslike näitajate muutumist aastatel 2007-2011 ning käsitleb sektori olulisust tööhõives ja sotsiaalmajanduslikus arengus.

Uuringut lühidalt tutvustades märkis Raun, et loomemajanduse sektoris andsid majandussurutise järellainetused end tunda ka veel 2011. aastal. Seda eelkõige seetõttu, et loomemajanduses on avaliku sektori roll väga oluline, eriti raamatukogude, muuseumite, etenduskunstide ja muusika puhul nii tegevustoetuste kui palgafondide osas. “Ühelt poolt oli 2011. aasta Kultuuripealinna aasta, kus oli tohutult palju kultuurisündmusi. Teisalt oli väga tugevalt majanduskriisi mõjusid, mis puudutasid nii erasektorit, kes said vähem tellimusi ja töid, kui ka avalikku sektorit,” ütles Raun ERRi uudisteportaalile.

Andmete kogumiseks viidi läbi põhjalik uuring, mis hõlmas kokku 13 valdkonda: arhitektuur, film ja video, ringhääling, disain, etenduskunstid, kirjastamine, käsitöö, muuseumid, raamatukogud, kunst, meelelahutustarkvara, muusika ja reklaam. “Kõigepealt vaadati üle, mis see statistika üldse on 2011. aasta kohta. Siis korraldati iga valdkonna kohta eraldi ümarlaud, kus kaardistati, milline on ettevõtete arv ja tulu, milline on iga valdkonna hariduse seis jne. See oli päris pikk protsess ja Marje Josing on selle kohta öelnud, et see on seni EKI kõige mahukam uuring,” märkis Raun. Kuigi uuring seda küsimust ei puudutanud, usub ta, et praeguseks on loomemajanduse majanduslik olukord mõnevõrra paranenud, kuna avaliku sektori toetuste arv on viimasel kahel aastal suurenenud.