Eesti Erametsaliit uuendab aja nõudel tegevmeeskonda (Äripäev)

Eesti Erametsaliit on otsustanud muutunud ajas, mil avalik huvi metsas üha sagedamini ristub eraomanike huvidega, uuendada tegevmeeskonda ja palgata tööle kaks nõunikku.

Meeskond hakkab koosnema juhatuse nõunikust (ametis alates tänasest, 2. oktoobrist),
keskkonnanõunikust ja metsade säästlikku majandamist märkiva sertifitseerimisega
tegelevast spetsialistist.
“Keskkonnas, kus metsaomanikud tegutsevad, ristuvad paljud erinevad huvid. Meie
liikmeskond tegeleb aktiivselt metsa kasvatamise ja kasutamisega, kuid samas panustab
olulisel määral looduskaitsesse. Soovime ka liidu tasandil oma tegevuses senisest enam
haarata kogu tervikut, et sellest lähtuvalt neil teemadel ühiskonnas kaasa rääkida. Kuna
juhatuse liikmetest igaühel on ka oma põhitöö, on selles, mida saavutada tahame, heal
tegevmeeskonnal väga tähtis roll,” ütles erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.

Juba ametisse astunud juhatuse nõunik on Arpo Kullerkupp, kes on erametsanduses
tegutsenud rohkem kui kümme aastat – ta eelmine töökoht oli SA Erametsakeskuses, kus
ta oli arendusüksuse juht.
Arpo Kullerkupp ütles oma metsasuhteid iseloomustades, et juba lapsepõlves tekkinud loodusehuvi viis ta õppima bioloogiat, samuti on ta eluaeg olnud kõva matkaja ning viimastel aastatel, olles aktiivne kaitseliitlane, veedab ta ka õppustel käies rohkelt aega metsas. “Tunnustan erametsaliidu senist tööd. Vaadates tulevikku usun ja näen metsaomanike stabiilselt kasvavat huvi ühiselt tegutseda. Olen omalt poolt valmis,
et koostöös juhatusega ning praeguste ja tulevaste liikmetega ühistegevuse edenemiseks
välja pakkuda sisulisi ja praktilisi lahendusi,” ütles Arpo Kullerkupp.

Eesti Erametsaliidu eesmärk on kaitsta, esindada ja propageerida oma
liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada
maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ja tulutooval
majandamisel. Liit mõistab avalikku huvi rohkem tähtsustada metsa ökoloogilisi väärtusi,
kuid ei poolda selliseid uuendusi, mis käiks metsaomanike õiguste rikkumise arvelt.
Erametsaliit peab tähtsaks terviklahendusi, mis sisaldaksid nii metsakoosluste kaitset kui
ka metsa kasutamist.