Eesti maailma ehituse innovatsioonikeskuseks!

Materjalitootjad hõi­vavad julgelt uu­si turge. Krimelte tegutseb 50 rii­gis, Windoor pürib Kesk-Aasiasse. Tagasihoidlikumad piir­duvad Skandinaavia või idaturule pür­gimisega.

Selles numbris võtamegi materjalituru põhjalikumalt vaatluse alla. Kellel läks mullu paremini ja kellel mitte nii hästi. TMB juhatuse esimees Jaan Luts räägib, kuidas välisturud on aidanud ettevõttel kasumit kasvatada.

Maailma suuna on ette võtnud ka moodul- ning elementmajade tootjad, kes otsivad omale kliente lisaks Skandi­naaviale nii kaugelt nagu Jaapan. Ees­tis disainitud ja ehitatud majade kvali­teeti hinnatakse ja ka siin loodud arhi­tektuur on positiivset tähelepanu päl­vinud.

Ilmselgelt potentsiaali on rohke­maks. Näiteks võiks Eesti olla puitehitiste innovatsioonikeskus. Kes suurelt ei unista, see kaugele ei jõua.

Nukker seis kodumaal.

Eesti kohalikul langustrendis ehitusturul on seis vilet­sam. Olukorraga pole rahule ei ehitajad, arhitektid ega kliendid.

Viimased tahaksid alati vähem maksta ja samal ajal ootavad ehitusplat­sile pädevat töömeest. Ehitajad ütlevad, et kliente põleja kui midagi ehitada va­ja, siis pakutakse kohati suisa häbema­tult väikest tasu.

Suurtellija ehk riigi kohati segane ja pikk hankeprotsess, mida võivad saata lõputuna näivad vaidlused, lisavad pa­raja annuse frustratsiooni.

Ehitaja ja kliendi vahele jäävad ar­hitektid, kes unistavad terviklikust ja kliendile meeldiva ruumi loomistest, kuid on sunnitud pealt vaatama, kuidas kerkivad vähem ambitsioonikad, et mit­te öelda viletsad projektid.

Õnneks hakatakse ka siin terviklik­ku eluruumi üha rohkem hindama, mi­da näitab paremini läbimõeldud ja värs­kete ideede tulek. Loodame, et neid saab iga aastaga rohkem.

Allikas: Äripäev (Ehitus), Mariliis Pinn