Eesti majanduskliima peletas Estonian Celli investeeringud

Kundas asuva haavapuidumassi tootva ASi Estonian Cell omanik avas siinse heitliku majanduspoliitika ja kõrgete energiakulude tõttu oma uue tehase Eesti asemel hoopis Austrias.
Estonian Celli juhatuse liikme ja finantsdirektori Siiri Lahe sõnul olid selle otsuse juures kaalukeeleks energiakulud, kuna Eestis kuluks energiale koos  maksude ja tasudega aastas 3 miljonit eurot rohkem kui samasuguse tehase käigushoidmiseks Austrias. “Meie ühe kuu rahalistest kuludest moodustavad energiakulud ligikaudu 40 protsenti,” tõi Siiri Lahe näite.

Kuigi Estonian Cellil on ehitusluba oma elektrijaama ehitamiseks, pole Lahe sõnul võimalik seda investeeringut enne teha, kui on oluliselt suurem kindlus ja selgus energiateemat puudutavates seadustes. Austriasse ehitatud tehas maksis 115 miljonit eurot ja oleks Lahe hinnangul sobinud ka Kundasse.