Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit andis välja preemiad parimatele EMÜ ja TTÜ magistritöödele

Selle aasta EMPLi parimate magistritööde preemiad said Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsatööstuse eriala üliõpilane Andre Kokk ning Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna üliõpilased Martin Püssa ja Morten Kaasik.

Andre Kokk koostas magistritöö teemal “Männipuidust staatilise ja dünaamilise elastsusmooduli prognoosimine mittepurustaval ultrahelimeetodil”, juhendajateks teadur Valdek Tamme ja professor Peeter Muiste. Magistritöös uuriti männipuitu mittepurustaval ultraheli meetodil üle ja alla kiu küllastuspunkti niiskuse sisaldustel. Töö eesmärgiks oli prognoosida männipuidu staatilist ja dünaamilist elastsusmoodulit ultrahelimasina Proceq Pundit Lab mõõdetud tulemuste põhjal laias niiskusvahemikus (0 – 152%).

Martin Püssa magistritöö “Sileservseotise mõju ristkihtliimpuidu omadustele” eesmärgiks oli vaadelda ning võrrelda pragude teket ning hinnata nende mõju sileservseotisega ning ilma selleta valmistatud ristkihtliimpuidu paneeli õhupidavusomadustele. Katse teostamiseks töötati autori poolt välja metoodika ning viidi läbi kliimakatsed, mille käigus hinnati pragude teket erinevatel katsekehadel. Selleks võrreldi tekkinud pragude arvu ning arvutati nende pindala sileservseotisega ning ilma selleta valmistatud paneelidel. Töö juhendajateks on professor Jaan Kers ja insener Villu Kukk.

Morten Kaasik kirjutas magistritöö teemal “Ristkihtliimpuidu kasutusvõimalused puitkarkassist kortermajade jäigastamisel”, juhendajaks assistent Eero Tuhkanen. Töö eesmärgiks oli panustada puidu kui väärtusliku ja Eestis laiemat kasutust vääriva ehitusmatejali arengusse. Täpsemalt analüüsiti võimalusi ristkihtliimpuidu kasutamiseks puitkarkassist hoonete jäikussüsteemi loomisel.

EMPL on premeerinud parimaid erialaseid magistriõppe lõputöid EMÜs alates 2004 ja TTÜ puidutöötlemise erialal alates 2011. Sellel aastal anti teist korda preemia ka TTÜ puitkonstruktsioonide alasele magistritööle. Preemiate suurus on 600 eurot. Sellel aastal premeerisime ka juhendaid, kes kõik said kahepäevase vabapääsme sügisel Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele Puitarhitektuuri konverentsile. Nii üliõpilased kui ka juhendajad said kingituseks ka raamatu “Puit Eesti arhitektuuris”.

Julgustame üliõpilasi valima erialaga seonduvaid teemasid ning ettevõtteid ja kõrgkoole mimekülgseks koostööks.