Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit andis välja preemiad parimatele EMÜ ja TTÜ magistritöödele

Selle aasta EMPLi parimate magistritööde preemiad said Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsatööstuse eriala üliõpilane Remo Jõgela, Tallinna Tehnikaülikooli Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala üliõpilane Villu Kukk ja Ehitusteaduskonna üliõpilane Katrin Nele Mäger.

Remo Jõgela lõputöö teema oli “Sojapõhine puiduliim uurea-formaldehüüdvaigu alternatiivina vineeritööstuses Tarmeko Spoon AS näitel”. Töö juhendajateks Regino Kask ja Risto Mitt. Magistritöös võrreldaks kase-, sanglepa- ning neist kombineeritud vineeri paindetugevuse, paindeelastsusmooduli ning liimühenduse kvaliteedi näitajaid formaldehüüdivaba (Soyad) või vähendatud vaba formaldehüüdi sisaldusega (ProFect 2701) adhesiivi kasutamisel uurea-formaldehüüdvaigu (KF-LE) alternatiivina.

Villu Kukk kirjutas inglise keelse lõputöö teemal “Impact of cracks to the hygrothermal performance of cross laminated timber” (Pragude mõju ristkihtliimpuidu hügrotermilistele omadustele). Töö juhendajateks Jaan Kers ja Heikko Kallakas. Magistritöös uuriti niiskuse liikumise toimel tekkinud pragude kujunemisi CLT paneelide kasutusea alguses ja hinnati isevalmistatud katsekehadesse puuritud avade mõju CLT paneeli veeaurutakistusele ja õhupidavuse omadustele.

 Katrin Nele Mäger kirjutas inglise keelse lõputöö teemal “Implementation of new materials to the component additive method for fire design of timber structures” (Puitkonstruktsioonide tuletõkestusvõime arvutusmeetodi täiendamine uute materjalidega) Töö juhendajateks Alar Just ja Daniel Brandon. Magistritöö käsitleb kahte konkreetset kipsplaati, Gyproc Protect F ja Gyproc Habito, mis on mõlemad Saint-Gobain Gyproc’i tooted. Töö tulemuseks on kahe uue materjali lisamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse täiustatud komponentide liitmise meetodisse.

 EMPL on premeerinud parimaid erialaseid magistriõppe lõputöid EMÜs alates 2004 ja TTÜ puidutöötlemise õppetoolis alates 2011. Sellel aastal anti esimest korda preemia ka TTÜ Ehitusteaduskonna puitkonstruktsioonide alasele magistritööle. Preemiate suurus on 600 eurot. Julgustame üliõpilasi valima erialaga seonduvaid teemasid ning ettevõtteid ja kõrgkoole mimekülgseks koostööks.