Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Riigikogu keskkonnakomisjon korraldasid konverentsi kestlikust tulevikumajandusest.

Pressiteade: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Riigikogu keskkonnakomisjon korraldasid konverentsi kestlikust tulevikumajandusest.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Riigikogu keskkonnakomisjon korraldasid 3. juunil konverentsi „Kestlik tulevikumajandus – fookus metsa- ja puidutööstusel“

Konverentsi olid avama tulnud Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, ettevõtlusminister Urve Palo ja keskkonnaminister Marko Pomerants. Avasõnades rõhutati metsa- ja puidutööstussektori olulist rolli Eesti majanduses ning tõdeti, et jätkusuutliku majandusmudeli ehitamisel on puidukasutusel oluline roll. Eraldi toodi välja puitehituse edendamise vajadus ühiskonnas ja leiti, et eeskuju näitajaks võiks siinkohal olla riik läbi avalikele hoonete ehitusel puitmaterjalide kasutamise.

Keskkonnaagentuuri metsaseire osakonna juhataja Kalle Karoles rääkis metsa- ja puidusektori rollist CO2 sidujana ja süsiniku talletajana. Karoles leiab, et võimaliku kliimamuutuse tingimustes tuleks otsida võimalusi metsade tootlikkuse tõstmiseks ja suurema koguse biomassi kasvatamiseks. 

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm tõdes, et majandus korrastub ja maksulaekumine paraneb, sealhulgas ka metsasektoris. Oma mõju on olnud ka 1000 euroste arvete deklareerimise rakendumisel. 

Pekingi Metsandusülikooli professor Ying Gao andis põhjaliku ülevaate Hiina metsa- ja puidusektorist, ettevõtlusega seotud reeglitest ning sotsiaalsetest aspektidest.

Tartu Ülikooli turunduse dotsent ja TÜ majandusteaduskonna ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Andres Kuusik rõhutas, et puidutööstuse ja selle toodangu nutika ja atraktiivse turunduse võti peitub suuresti sellest, kui atraktiivse ja võhivõõraidki kõnetava kuvandi suudavad Eesti puidufirmad endast laia maailma saata.

Konverentsi videosalvestust on võimalik vaadata siit
Konverentsi ettekanded on leitavad EMPL kodulehel

Lisainfo: Ott Otsmann, EMPL tegevjuht, 503 2552 ott.otsmann@empl.ee
Teate edastas: Pille Meier, EMPL teemajuht, 509 3056 pille.meier@empl.ee