Eesti metsasektor tutvustab end Maamessil

Nagu eelmistel aastatelgi, tuleb metsandussektor seekord Maamessile välja ühisel pinnal.

Väljapanekuga on esindatud organisatsioonid ja ettevõtted, kes näitavad metsa ja metsanduse mitmekesisust.

Messil tutvustab iga organisatsioon oma lähenemist metsale ja metsandusele.

Messikülastajad saavad ülevaate metsatöödest, metsade majandamisest, kaitsest, innovaatilistest võimalustest metsanduses, uutest teadussaavutustest seoses metsandusega, aga ka puhkamis- ja vaba aja veetmise võimalustest metsas.

Metsandust tutvustatakse ka metsaomanike kaudu. Messil on kohal riigimetsa haldaja RMK, erametsaomanikke ühendav Erametsaliit ja neile toetusi vahendav Erametsakeskus.

Metsamasinad ja muud uudisasjad

Metsandusharidust esindavad Eesti Maaülikool ja Luua Metsanduskool, lisavõimalusi kesk-konnahariduses tutvustab keskkonnaamet, kohal on keskkonnaalase teabe koguja ja levitaja Keskkonnateabe Keskus.

Regio esitleb mitmesuguseid nutitelefonides ja arvutites kasutatavaid kaardirakendusi, mis lihtsutavad metsameeste tööd.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu väljapanek näitab, kuidas metsamaterjalist saab kõrge lisaväärtusega toode.

Metsa ja seal elavaid loomi käsitleb Eesti Jahimeeste Seltsi väljapanek. Ja et ring ümber metsanduse oleks täielik, räägivad BM Trada esindajad metsade sertifitseerimisest.

Luua Metsakool on lubanud messile tuua ka metsalangetus-masina harvesteri simulaatori, mille juhtkangide taga saab igaüks end ohutult proovile panna.

Metsandus on esindatud ka Maamessi välialal, kus näidatakse metsamasinaid. Sel aastal võib näha ka mitmeid täiesti uusi metsamasinaid.

Suurem rõhk on seekord bioenergial – tutvuda saab võsapallitajatega, Soomest tulnud ettevõte esitleb siitkandi turu jaoks täiesti uut, USA päritoluga kaubamärki Bandit ja uudiseid on ka Eestist. Nimelt tutvustab Eesti omanikega ja kohapeal masinatööstust arendav Lemate messil meie oma halumasinat ja väiketraktori multifunktsonaalset käru, millest võib kasu saada eelkõige metsaomanik, kes tahab metsas kohapeal näiteks küttepuid teha.

Raievõistlused endiselt au sees

Maamessi üks traditsioonilisi osi on aga raievõistlused Kevadkarikas.

Raievõistlusi on korraldatud ja paremaid selgitatud Eestis juba aastakümneid. Igal ajajärgul on olnud oma nägu ja omad tegijad, nii on ka raievõistlused pidevas muutumises ning käivad ajaga kaasas. Raievõistlused on sport, ja sport on show. Ühelt poolt selgitatakse parimaid, teisalt pakutakse elamusi ja põnevust pealtvaatajatele.

Kevadkarikas toimub juba 16. korda, kuid kunagi varem pole platsialana kavas olnud postide langetamist — täpselt samamoodi, nagu seda on tehtud maailmameistrivõistlustel.

Esimest korda Eestis ja ka lähiriikides saab raievõistlus-tel näha platsil puude langetamist, kasvavaid puid matkivad maa sisse püsti pandud kümnemeetrised palgid. Mitmel korral on langetamine tehtud metsas ja umbes sama palju kordi platsil langetusnotile saetud lõikeid mõõtes.

Sel aastal kutsub uues kuues Kevadkarikas pealtvaatajaid Maamessi Showarena’le 19. ja 20. aprillil.

Esimesel päeval on kavas võistlejate avalik tutvustus, stardijärjekorra loosimine ja avaalana langetamine ning teisel päeval saab kaasa elada sae-ketivahetusele, kombineeritud järkamisele, täpsussaagimise-le ja viimase alana kõike otsustavale ning alati põnevale laasimisele.

Nagu raievõistlustel tavaks saanud, anname pealtvaata-jatelegi võimaluse oma oskusi ja teadmisi näidata. Oodata on kõrgetasemelist võistlust, kus konkurentsi Eesti võistlejatele pakuvad välisriikide parimad saemehed. Korraldajad lubavad põnevat võistlust!

Toomas Kelt