Eesti Metsaühistu algatas uuendusliku projekti „Eesti metsad korda“

Eesti metsade korrastamise projekti kirjutades lähtus Eesti Metsaühistu meetme 1.5.1 ja reaalsest seisust hooldusraiete läbiviimisel kuni 30-aastastes puistutes. Nimelt on hetkel paljudel erametsaomanikel 2011.a. taotlusega rahastatud tööd veel tegemata, samas kukub tööde tegemise lõpu kuupäev juba lähipäevil.

„Tööde mittetegemise põhjuseks on tavaliselt ajapuudus. Seetõttu pöörasimegi oma silmad lahenduse leidmisel nende poole, kellel on aega küllalt, nimelt koprad,“ meenutas projekti idee sündi Eesti Metsaühistu juhatuse esimees Rünno Viir.

Projekti „ Eesti metsad korda“ raames läbiviidud koolitusprogrammi käigus on moodustatud koprabrigaadid koos juhendajatega, et teha raieid kuni 30-aastastes puistutes.

Kaugemaleulatuva eesmärgina nimetab Rünno Viir seaduskuulekuse kasvatamist metsaelanike seas. „Tööle rakendatud koprad ei löö enam aega surnuks kraavikallastel ja veekogude ääres jõlkudes ja seal oma tegevusega otsest majanduslikku kahju tekitades. Loodame väga, et edaspidi suudavad nad õigele teele suunatuna seda ka edaspidi käia.“

Eesti Metsaühistu juhatuse esimees paneb kõigile metsaomanikele südamele: „Järjekorrad koprabrigaadide teenustele on praegu juba pikad, sest, nagu mainitud, hooldusraiete läbiviimise lõpptähtaeg on kohe ukse ees. Kuna aga brigaadide tööjõudlus on kõrge, saame välja pakkuda teenust kõigile erametsaomanikele.“

Tänase päeva juuksul on veel viimane võimalus registreerida ennast tegevuse läbiviimiseks Eesti Metsaühistu kodulehel www.eestimetsaühistu.ee