Eesti puidutööstuse toodangumahud on kõigi aegade tipus (Postimees)

Eesti puidutööstuse toodangumaht on tõusnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele ning puidutööstus on Eestis kõige kiiremini kasvava lisandväärtusega tööstussektor.

Kuue aastaga on puidutööstuse toodang Eestis kasvanud 55 protsenti, samal ajal kui Euroopa Liidus tervikuna on see langenud, selgub Swedbanki värskest tööstusfirmade uuringust.

Swedbanki puidutööstuse sektori juht Mait Kaup ütles uuringuandmetele viidates, et puidutöösturid on mõõdukalt optimistlikult meelestatud ning kaks kolmandikku neist plaanib tänavu käivet kasvatada.

«Valdav osa puidutööstuse toodangumahust liigub välisturgudele ja seetõttu on puidutooted ka suurim Eesti väliskaubanduse bilansi taastaja – Eesti ekspordib puidusektoris ligi 1,3 miljardit rohkem kaupu kui impordib,» märkis Mait Kaup. Statistika järgi suurenes puidutööstuse eksport aastaga 4 protsenti.

«Kõige olulisemaks sihtturuks peetakse täna Norrat, mis moodustab kogu ekspordikäibest ligi poole. Tähtsuselt järgnevad Saksamaa, Suurbritannia, Soome ja Taani. Võimaluste kasvu nähakse enim Rootsis, kuid huvitava tendentsina on fookusesse tõusnud Hiina turg, mida plaanib püüda iga viies puidutööstur,» ütles Kaup.

Puidutööstuse investeeringute maht tänavu väheneb, kuid peamiselt tuleneb see eelnevate aastate suurtest investeeringutest.

«Samas peaaegu kõik puidutöösturid plaanivad sel aastal investeerida: veidi enam kui pooled küsitlusele vastanutest investeerivad kuni 500 000 eurot ja veidi vähem kui pooled vastanutest isegi üle selle. Investeeringud on peamiselt suunatud efektiivsuse kasvatamisele, kuid järjest enam hakatakse tähelepanu pöörama ka tootearendusele.»

Mitu aastat püsinud tööjõupuudus on vähenenud, kuid siiski pidas iga kolmas puidutööstur tööjõupuudust ettevõtte arengut piiravaks teguriks. Automatiseerimine on vajamineva tööjõu vajadust struktuurselt muutnud. Lihttööliste asemel vajatakse spetsialiste, kellel oleksid teadmised ning oskused käia ümber keerukate ja kallite masinatega, selgub uuringust.

Swedbank pani tänavu kevadel juba kuuendat aastat järjest kokku ülevaatlikku Eesti tööstusettevõtete uuringut. Viimases uuringus osales 260 siinset tööstusettevõtet. Puidutööstuse ettevõtteid oli nende hulgas 58, kes annavad üheskoos tööd 6026 inimesele ja esindavad 960 miljoni euro suurust sektori müügikäivet.

Allikas: Postimees