Eesti puitmajade ekspordimaht Euroopa neljas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tutvustas äsjavalminud Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoriuuringu 2012. aasta tulemuste põhjal on Eesti puitmajade ekspordi maht  Euroopas 4. ja  maailmas 9. kohal.

„2012. aasta tulemused on rõõmustavad, lisaks ainuüksi tänavu esimese kvartaliga kasvas lisandväärtus 12,4%. Kasvanud on eeskätt toodangu müügimahud, ka ekspordiks,“ kommenteeris uuringu läbiviija, Balti Uuringute Instituudi teadur Marek Tiits.

Lisaks põhjalikule analüüsile pakutakse uuringus välja ka kolm võimalikku arengustsenaariumi koos sisulise hinnanguga neile. 

Neist üheks on rohemajanduse võidukäik, kus  klaster kujuneb kiire tehnoloogilise arengu ja mõjusa rohemajanduspoliitika toel majandusarengu mootoriks.

Teise võimalusena nähakse ressursimahukat arengut, kus  klaster muutub tunduvalt tehnoloogiamahukamaks, kuid avalik poliitika ja ärikeskkond ei toeta liikumist keskkonnasäästlikuma energia- ja rohemajanduse poole.

Kolmas stsenaarium kirjeldab nö ökoküla, kus  Eesti avalik poliitika ja ärikeskkond soosivad rohemajanduse arengut, kuid klastri tehnoloogilises arengus suuri edusamme ei tehta.

Uuringust järeldub, et ettevõtete majandustulemused sõltuvad ennekõike oma paiknevusest väärtusahelas ning pakutavatest toodetest. Tootlikkuse ja kasumlikkuse suurendamisel on  olulisim strateegia ja  ärimudelite  kaasajastamine, alles seejärel tuleb tegelda  toodete arendamise ja tehnoloogia uuendamisega vastavalt valitud strateegiale. 
 
Tööst järeldub ka, et Eesti metsa- ja  puidutööstussektor on jõudnud  arengufaasi,  kus erinevate poliitikate, strateegiate, valdkonnapoliitikate ja riigipoolsete tegevuste  kooskõla muutub olulisemaks  kui riigi pakutavad üksikud stiimulid rahaliste toetustena.

Allikas: Äripäev, Sulev Senkel