Eestis väljastati NEPConi poolt esimesed Sustainable Biomass Partnership (SBP) sertifikaadid

NEPCon väljastas Sustainable Biomass Partnership (SBP) (puidupõhise biomassi sertifitseerimisskeem) sertifikaadid puidugraanulite tootjatele Warmeston OÜ ja Purutuli OÜ. Kolm eraldi sertifikaati väljastati vastavalt Warmeston OÜ tehastele Järveres ja Purilas ning Purutuli OÜ tehasele Saugas. Need ettevõtted said sertifikaadi esimesena Eestis, maailmas mastaabis on need sertifikaadid 12 esimese seas.

Hindamisauditid viidi NEPConi poolt läbi 2015 aasta detsembri alguses ning sertifikaadid väljastati 03. märtsil 2016.

Selle sertifikaadi omanikuna on Warmeston OÜ ja Purutuli OÜ võimelised vastama Euroopa energiasektori kasvavatele nõudmistele vastutustundlikult kogutud biomassi dokumentatsiooni kohta. 

Sustainable Biomass Partnership (SBP) on Euroopa seitsme juhtiva energiatootja poolt loodud algatus. SBP toetab jätkusuutliku biomassi tarneahelat ja panustab madala süsinikusisaldusega majandusele.

SBP sertifitseerimine on loodud selleks, et aidata biomassi- ja energiatootjatel olla vastavuses Euroopa regulatsioonide ja  tööstustele kehtivate standarditega.

SBP on metsasertifitseerimise suunaja

EL on maailma suurim puidugraanulite turg, ja see on jätkuvalt kasvav turg. Kasvu peamiseks põhjuseks on EL-i kliimapoliitika 2020, mis nõuab kiiret üleminekut fossiilkütustelt taastuvenergiale. Energiatööstuse jaoks on puidupõhise biomassi kasutamise kasvul oluline roll rohelise energia osas võetud eesmärkide täitmisel ja tähtaegadest kinnipidamisel.

“Biomassi hankimine peab olema vastutustundlik, et see ei viiks metsade vähenemiseni, millel on negatiivne mõju kliimale. SBP süsteem on hästi kohandatud selleks, et kindlustada võimalikult vähene mõju kliimale ja tagada puidupõhise biomassi vastutustundlik hankimine. Kuna SBP tunnustab kõige tähtsamaid säästlikkuse skeeme, usume, et SBP on seatud juhtima FSC ja PEFC sertifitseerimise kasutuselevõttu biomassi tarneahelates ja metsades.” on öelnud NEPConi tegevdirektor Peter Feilberg.

See leidis tõendamist ka Warmestoni ja Purutule puhul. Selleks, et suurendada ligipääsu sertifitseeritud materjalile, mida võib kasutada SBP-toodetes, palusid nad oma mittesertifitseeritud puistematerjalide tarnijatel taotleda FSC sertifikaati ja alates 2016 aasta algusest võetakse nende tehastes vastu puistematerjali minimaalselt FSC Controlled Wood väitega. Mittesertifitseeritud ümarmaterjali kontrollitakse oma FSC kontrollsüsteemi alusel.

Warmeston OÜ ja Purutuli OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuht ning sertifitseerimise eest üldvastutav Viljo Aros toob esile ka ettevõtete enda FSC sertifikaadi väärtuse selles protsessis “Meie kehtiv FSC sertifikaat tähendas seda, et meil juba olid paljud vajalikud süsteemid ja protseduurid paigas.”

Jõupingutused sertifikaadi saamise nimel 

Warmeston OÜ ja Purutuli OÜ sertifikaadid on esimesed NEPConi poolt väljastatud  SBP sertifikaadid Eestis ja esimese 12 väljastatud sertifikaadi seas maailmas.

Viljo Aros kommenteeris, “Üks meie peamisi väljakutseid oli kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamiseks vajalike andmete kogumine ja tõendamine, milleks kasutasime ka mitmete koostööpartnerite abi..”
 

Viljo Aros lisas, et palju panustati ka ettevõtte siseselt olemasolevate protseduuride täiendamisele ning uute väljatöötamisele. “Me lõime süsteemi, mis vastab nii FSC kui ka SBP nõuetele, kuid see protsess ei ole meie jaoks veel lõppenud. Järgmise sammuna tahame laiendada oma SBP sertifikaadi ulatust tarnebaasi hindamise (supply base evaluation) osas ning töö selle nimel juba käib.“

NEPCon OÜ SBP audiitorid Asko Lust ja Lauri Kärmas viisid läbi hindamise, mille põhjal sai väljastada ettevõtetele SBP sertifikaadi. Asko Lust ütles: “Warmeston ja Purutuli tegid suuri jõupingutusi, et olla vastavuses SBP nõuetega. On ülimalt hea meel töötada ettevõttega, kus on väga professionaalne meeskond ning tõsine ja süsteemne lähenemine, et olla vastavuses säästlikkuse skeemidega. Ettevõtete jaoks tegi asja mõnevõrra lihtsamaks ka materjalide arvestamiseks kasutatav on-line andmebaas, kus on kiirelt võimalik vajalikke andmeid pärida.

Purutuli ja Warmeston on Eesti erakapitalil põhinevad pelletitootjad, kes opereerivad Pärnu-, Võru- ja Raplamaal kokku kolme pelletitehast. Tehaste summaarne tootmismaht on 350 000 t/a, millest valdav osa eksporditakse, kuid pelletit jagub ka kohalikule turule. Purutuli ja Warmeston toetavad jätkusuutlikku metsamajandamist, mida tõendavad FSC ja SBP sertifikaadid, ning pööravad suurt tähelepanu ka toote kvaliteedile. Lisaks eelmnimetatud tarneahela sertifikaatidele on mõlemad ettevõtted Enplus sertifitseeritud ning pakuvad tööstusliku pelleti kõrval ka ENplus A1 ja A2 nõuetele vastavat premium klassi pelletit, mida turustatakse „A-pellet“ nime all.

Purutule ja Warmestoni eesmärk on toota ja tarnida klientidele loodussõbralikku ning kõrge kvaliteediga toodangut ja oma tegevusega anda panus keskkonna säästmisele ja jäätmete vähendamisele.