EKA arhitektuuritudengid püstitavad Tallinna südalinna varjualuse, et tuua tähelepanu puidule kui meie riigi kõige väärtuslikumale taastuvale varale

Pühapäeval, 30. augustil kell 16.00 avavad ​Tallinna vanalinna meelispuhkealal, Harju tänava haljasalal​, ​Eesti Kunstiakadeemia​ ​arhitektuuritudengi​d oma​ kavandatud ja ehitatud puitmaterjalist varjualu​s​e.

Viimasel 9 aastal on Eesti Kunstiakadeemia 1. kursuse arhitektuuritudengid veetnud suvepraktika Peda​speal, Lahemaa rahvuspargis, et ehitada kümne päeva jooksul valmis uuendusliku vormiga varjualune. Sel aastal otsustati aga kümnes ehk juubelivarjualune püstitada Tallinna kesklinna, Harju tänava haljasalale, et tuua tähelepanu puidule kui väärtuslikule taastuvale ehitusmaterjalile ja ressursile.

Varjualuste ehitamisele on aastate jooksul tugeva panuse andnud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL), toetades nõnda tudengite esmast kokkupuudet puidu ja ehitusega. EMPL on veendunud, et puit on tuleviku materjal, mis leiab tänu avardunud võimalustele projekteerimises ja tootearenduses aina enam kasutust. Mets katab enam kui pool Eesti riigist ja on seega üks kõige väärtuslikum taastuv ressurss.

“Viimase viieteistkümne aastaga on puitehitus läbinud tohutu arenguhüppe, mille tulemusel on selle populaarsus just suuremahuliste hoonete puhul hoogsalt kasvanud. Lisaks klassikalistele puitehituse piirkondadele Skandinaavia ja Alpide näol on hulgaliselt puitkonstruktsioonil korruselamuid, koole ja muid avalikke hooneid kerkinud ka erinevates Euroopa suurlinnades, kus on näha jätkuvat kasvutrendi. Väikevormi praktika annab tudengitele esimese põgusa kokkupuute puitehituse ja selle võimalustega, mida loodetavasti edasiste õpingute käigus edasi arendatakse. See loob pinnase viimaks Eesti puitehituse maailmakaardile läbi kvaliteetse arhitektuuri,” kinnitab EMPL puidukasutuse edendamise teemajuht Henrik Välja.

Puidust varjualune kui katsetamine ruumi, vormi ja materjaliga oma keha skaalas on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 1. kursuse kevadsemestri keskne õppeülesanne, mida juhendavad professor Andres Alver ning Ott Alver ja Mari Rass.

Äsja esimese õppeaasta läbinud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid alustasid ehitustöödega 25. augustil ja 10. varjualuse LUGEJA avamine toimub pühapäeval, 30. AUGUSTIL kell 16. Varjualune on kõigile külastamiseks väljas 5. oktoobrini.

Projekteerimisprotsessis on sel aastal eriti oluline just ettevalmistus. Kui varasemalt on täpsete jooniste tegemine ning töövõtete väljamõtlemine toimunud praktikapäevade ajal, siis nüüd, kui kogu protsess on viidud keset linna kõigile vaatamiseks, peab eeltööd tegema eriti põhjalikult ja eksimisruumi jääb vähem. Varjualuse autor, 1. kursuse arhitektuuritudeng Liisa Peri kaasas sestap juba suve algul endaga koostööd tegema oma kursusekaaslased Ann Kristiin Entsoni, Keiti Lige ja Jarmo Vaiki. Ühiselt töötati kavandist välja uus linnaruumi sobivam mudel ning tehti projektile vajalikke uuendusi, et varjualune oleks külastajatele turvaline.

“Rhino pole reaalsus. Üks asi on vaadata mudelit, teine asi on ruumi ise kogeda,”​tõdevad​ ​suure töö teinud tudengid, viidates​ ​arvutiprogrammis loodud kavandi realiseerimise katsumusele​.

Üliõpilaste ehitustöö juhendaja arhitekt Jaan Tiidemann ütleb tänavuse aasta varjualuse ehitusprotsessi kommenteerides: “Võrreldes varasemate Pedaspeale ehitatud varjualustega on “Lugeja” ehitamise aeg poole lühem, vaid viis päeva. Seevastu projekti ettevalmistus võttis kordi rohkem aega ja viimased muudatused leiavad aset veel ka ehitamise käigus. See seab meeskonnatööle kõrged nõudmised ning eeldab tiimilt pidevat kohanemist pingelise eelarve, napi ajavaru ja psühholoogilise survega.”​

Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru kiidab tudengite meeskonda ja ütleb:​”Tunnustan kogu EKA tiimi loomingulisuse, koostöövõimelisuse ja paindlikkuse eest avaliku linnaruumi rikastamisel. On hea, et kavandatu teoks sai.”

Varasemad üheksa varjualust asuvad Pedaspeal varjualuste pargis, mis pakub toreda kogemuse igas eas külastajale. Pedaspea avastamisväärne varjualuste park asub http://tinyurl.com/6awdsd

Varjualuste kodulehekülg: www.artun.ee/varjualused

Seni ehitatud varjualused: GIIK (2006), TORN (2007), LUIK (2008), KOLM (2009), SPIN (2010), VARING (2011), LAAS (2012) ja TSIKURAAT (2013), PAKK (2014).

LUGEJA idee autor: Liisa Peri

Projekti autorid: Ann Kristiin Entson, Keiti Lige, Jarmo Vaik

Ehitajad: Immaanuel Buš, Ann Kristiin Entson, Jekaterina Klišova, Jaana Kraus, Andreas Krigoltoi, Keiti Lige, Maarja Liiv, Liisa Peri, Laura Pint, Reelika Reinsalu, Carolyn Rennu, Karmen Silde, Jarmo Vaik, Triin Vallner, Kristjan Värav

Ehituspraktika juhendaja: arhitekt Jaan Tiidemann

Ehitamist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Kultuurkapital.

Lisateave:
Jaan Tiidemann
Praktika juhendaja
Telefon: 5661 7725