Elamuehitus USA-s elavnes 2012.a.

Viimastel kuudel on üksikelamute vähene pakkumine ja elamuehitusfirmade soodsad äriprognoosid viinud ehituslubade ja ehituste alustamise arvu kasvule. Märkimisväärne on olnud ka korterelamute turu kasv. Elamuehitajate assotsiatsioon prognoosib üksikelamute turu edasist kasvu. Elamuehitusturu indeks on viimased kaheksa kuud kasvanud ja püsis jaanuaris stabiilsena.
2012.a. 12 kuuga väljastati 903 000 ehitusluba, 28,8% rohkem kui 2011.a. Alustati 954 000 korteri ehitust ja see näitaja oli 36,9% suurem kui 2011.a. Valminud korterite arv oli 686 000, 13,2% rohkem kui 2011.a. Valminud korteritest oli 535 000 üksikelamutes, neid oli 16,3% rohkem kui 2011.a.
Elamute ehituse alustamiste arv kasvas ka Kanadas, 2012.a. 214 827 on 10,8% rohkem kui 2011.a.

Allikas: EUWID 06.02.2013