EMPL andis üle preemia parima metsatööstuse-teemalise magistritöö autorile

emu preemiasaaja2013mailishanin 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit andis täna üle 500-eurose preemia parima metsatööstuse-teemalise magistritöö autorile Eesti Maaülikoolist.

Tänavu pälvis preemia Mailis Hänin töö eest „“UV-kiirguse ja niiskuse mõju puit-plast komposiitmaterjalide paindeelastsusmoodulile“. Magistritöö juhendajad olid lektor Regino Kask ja teadur Allar Padari. Mailis Hänini koostatud töö on metsatööstuse erialal uudne. Nimelt ei ole komposiitmaterjale ja nende kestvust, eriti ultraviolettkiirguse mõju, siiani eriti uuritud. Samas puidu kasutamine komposiitides areneb. Töö autor tegi 300 katsekeha 6380 mõõtmise käigus kindlaks, milline on UV-kiirguse ja niiskuse mõju erineva koostisega komposiitmaterjalide paindeelastsusmoodulile ja veeimavusele. Eesti Maaülikooli aktusel andis preemia üle Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Ott Otsmann. EMPL andis tänavu Eesti Maaülikooli parima lõputöö autorile preemia üle juba kümnendat aastat.