EMPL andis üle preemia parima puidutööstuse-teemalise magistritöö autorile

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 500-eurose preemia vääriliseks tunnistati Martin Saar Tallinna Tehnikaülikoolist magistritöö eest „Nurkühenduste tugevus erinevates materjalides“. Töö juhendaja oli TTÜ polümeermaterjalide instituudi puidutöötlemise õppetooli juhataja, professor Jaan Kers. 

Tallinna Tehnikaülikooli aktusel andis eile preemia üle Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige, AS Estonian Celli tehasejuht Lauri Raid. Töö autori kõrval tunnustas ta tubli töö eest ka TTÜ puidutöötlemise õppetooli ning selle entusiastlikku juhti Jaan Kersi: EMPLi preemiale kandideerinud heal tasemel magistritööde suur hulk, 19, kõneleb iseenda eest.

„Martin Saare magistritööl, mis väljavalituks osutus, on suur praktiline väärtus just mööblitööstuse jaoks. On leitud vastus küsimusele, millise tugevuskompromissiga on võimalik kasutada odavamat puitmaterjali, ilma et kannataks toote kvaliteet. Katsetulemustele toetudes saab valmistada mööblit, mis vastab erinevate klientide nõudmistele,“ tõi Raid välja. Eraldi märkis ta ära magistritöö vormistamise: tänu graafikute ja fotode rohkusele saavad seda abimaterjalina kasutada näiteks mööblitehaste meistrid.

Lauri Raid kutsus üles ka teisi erialaliite sarnaselt EMPLile oma valdkonna üliõpilasi tunnustama. „Juhtiva ekspordisektorina on metsa- ja puidutööstusvaldkond mõistnud, et edasine areng pole kuidagi mõeldav ilma heal tasemel insenerideta. Teeme koostööd õppeasutustega, et noortel oleks tööellu kergem sisse elada. Oma iga-aastase tunnustusega soovime üliõpilastele anda sõnumi, et nad on meie valdkonda väga oodatud.“

Magistritöö autor Martin Saar uuris korpusmööblitootes kasutatavaid seotisi, täpsemalt nurkseotiste tugevusomadusi, mida kasutatakse erinevast materjalist sahtlikastide või kapikarkasside valmistamiseks.

Katsekehad tehti kahest täispuidust ja kolmest plaatmaterjalist: kasepuit, männipuit, MDF, PLP ja Valchromat. Igasse materjali tehti viis erinevat nurkühendust: sileservseotis, eerungseotis, tüübelseotis, lamellseotis ja rööptappseotis.

Seotiste ja materjalide katsetused viidi läbi Võrumaa Kutsehariduskeskuse puiduõppetooli puidulaboris. Diagonaalsete tõmbekatsete läbiviimiseks kasutati surve ja tõmbe katsemasinat, kus nurkühendusele anti survet kuni tugevuspiiri ületamiseni. Lisaks viidi materjalidega läbi teisi füüsikalis-mehaaniliste omaduste katseid, et täpsustada materjali omadusi.

Katsetulemustest lähtudes saab otsustada, millist seotist on otstarbekam kasutada projektides etteantud materjali ja konstrueeritud toodete korral, arvestades nende lühiajalisi ja pikaajalisi tugevusnäitajaid.

EMPL premeeris Tallinna Tehnikaülikooli parima lõputöö autorit neljandat aastat.

Magistritööga saate tutvuda SIIN