EMPL andis üle preemia TTÜ parima puidutöötlemise valdkonna magistritöö autorile

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit andis täna üle 500-eurose preemia Tallinna Tehnikaülikooli Polümeermaterjalide Instituudi puidutöötlemise õppetooli magistrandile Hele Järvele magistritöö „Puitpõhised ehitusplaadid konstruktsioonis ja nende biokindlus“ koostamise eest.

Hele Järve magistritöö  eesmärgiks oli  uurida ehituskonstruktsioonides sagedamini kasutatavate puitpõhiste plaatide biokindlust. Kasutatud uurimismeetod on originaalne ja väljatöötatud Rootsi mikrobioloogi Aime Musta poolt.

Töö katselises osas uuriti puitpõhiste ehitusplaatide (vineer, puitlaast- ja puitkiudplaat) biokindlust. Uuriti, millised plaatide käitlemistehnikad ehitusprotsessis või ladustamisprotsessis, näiteks  kõrgendatud õhuniiskuse juures, mõjutavad plaatide omadusi ja põhjustavad nende hilisemat riknemist ehituskonstruktsioonis. Magistritöö keskendus ajavahemikule alates plaatide jõudmisest ehitusplatsile kuni maja valmimiseni. Selle aja jooksul võivad valesti käideldud ehitusmaterjalid saada niiskuskahjustusi, mis jäävad paigaldamisel märkamata, kuid põhjustavad probleeme hoone kasutusfaasis.

Premeeritud töö tulemused on suure praktilise väärtusega ning tähtsad hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. Kuigi igale ehitusmaterjalile on tootja poolt koostatud soovitused materjali kaitsmiseks kahjustuste eest, puudub seni piisav informatsioon, mis siis ikkagi juhtub, kui ehitusmaterjal märgub või on nädalapäevad kontaktis kõrge õhuniiskusega. Hele Järve magistritöö annab sellest hea ülevaate.

Preemia andis üle Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Ott Otsmann. EMPL premeeris TTÜ parima puidutöötlemise valdkonna magistritöö autorit kolmandat aastat.