EMPL preemia Tallina Tehnikaülikooli magistristritööle

EMPL andis välja 600 euro suuruse preemia  Tallinna Tehnikaülikooli parimale puidutehnoloogia magistritööle „Kase (Betula pendula Roth)“ väärlülipuidu mõju puitplastkomposiitide termilistele omadustele ja vastupidavusele välistingimustes.“, mille autoriks on Tanel Tumanov. Tööd juhendas dr. Heikko Kallakas. Preemia andis üle EMPL juhatuse esimees Raul Kirjanen.

Lõputöös uuriti kase väärlülipuidu kasutamist täidismaterjalina puitplastkomposiitide valmistamisel ja saadud komposiitide termilisi omadusi ning vastupidavust välistingimustes vanandamisele. Erinevad partiid puitplastkomposiite valmistati kasutades kase (Betula pendula) maltspuitu ja väärlülipuitu (vastavalt SW ja FHW) ning segati kokku polüpropüleeniga. Töö tulemusena tehti järeldus, et kase väärlülipuit pakub endas suurt potentsiaali kasutamaks seda täitematerjalina puitplastkomposiitide tootmiseks ja seda võib käsitada enamana kui lihtsalt puidutööstuse jäätmena.