EMPL preemia Tallina Tehnikaülikooli magistristritööle

EMPL andis välja 600 euro suuruse preemia 600 Tallinna Tehnikaülikooli parimale magistritööle, mis käsitles puidu kasutamist ehituses ning sellel aastal osutus selleks Jäiga plastvahust soojustusega puitsõrestiktarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus“, autorid Roland Rokka ja Tauri Udras. Juhendajad: Kristo Kalbe ja Targo Kalamees.

Lõputöös selgitati välja jäigast plastvahust soojustusega puittarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus kuiva ning märgunud konstruktsiooni korral erinevate niiskuskoormuste juures. Katse käigus paigaldati tehasetingimustes ehitatud testseintele vastavatesse kihtidesse eelnevalt kalibreeritud temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse andurid ning elektroodid puidu niiskussisalduse mõõtmiseks.

Virtuaalsele lõpuaktusele saatis videotervituse EMPL tegevjuht Henrik Välja.

EMPL on premeerinud parimaid erialaseid magistriõppe lõputöid Eesti Maaülikoolis alates 2004, Tallinna Tehnikaülikooli puidutehnolooia erialal alates 2011 ning puidu käsitlemise eest ehituses alates 2016. Seoses eriolukorraga toimuvad kaitsmised ülikoolides ka augustis ning seetõttu otsustatkse veel 4 kõrghariduse preemia saajat sügisel.