EMPLi esindajad külastasid Eesti Maaülikooli metsatööstusosakonda

 

dsc_0119 

EMPLi tegevjuht Ott Otsmann annab Eesti Maaülikooli rektorile üle liidu kingituse – tööriistakasti.

Eile, 9. jaanuaril toimunud EMPLi juhatuse koosolekul Eesti Maaülikooli metsamajas tutvuti  metsatööstuse eriala õppimisvõimaluste, teadustegevuse ja kaasaegse sisseseadega laboritega.

Eesti Maaülikoolis on täna umbes 4500 üliõpilast, töötab 950 inimest, kellest 420 on õppejõud ja teadustöötajad. Riigieelarvelistel kohtadel õpivad täna veidi enam kui pooled üliõpilased. Juba lähitulevikus saavad aga ülikoolis tasuta õppida kõik, kes omandavad eriala eesti keeles ja täidavad õppekava.

Metsandusega seotud erialasid on kolm: metsamajandus, metsatööstus ning loodusvarade kasutamine ja kaitse. Metsanduse(metsamajandus ja metsatööstus) bakalaureuseõppesse võetakse igal aastal vastu umbes 60-70 üliõpilast.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen tänas ettevõtete juhte – häid praktikapartnereid, kes on juba aastaid ülikooliga koostööd teinud. EMPLi liikmetest on nendeks eelkõige AS Rait, aga ka UPM Kymmene OÜ Otepää Vineeritehas, AS Toftan jt. 

Rektor märkis, et metsanduse ja metsatööstuse erialad kuuluvad riigi poolt otsustatud prioriteetsete valdkondade hulka. Edasises uues kõrgharidussüsteemis on need nn kohustuslikud erialad ja nimelt Maaülikooli vastutusvaldkond. Metsatööstuse osakonna professor Peeter Muiste andis edasi ka ülikooli palve ettevõtjatele: ehkki bakalaureuseastme noored kiirustavad tööturule, tasub tööandjatel neid ergutada ülikoolis õppimist jätkama, sest põhjalikumad erialateadmised omandatakse alles magistriastme õppes. Kool on huvitatud praktikakohtadest tudengitele ning ettevõtete poolt pakutavatest magistritööde teemadest, et tudengite uurimistööd leiaks rakendust.

Tutvustavale ringkäigule järgnenud EMPLi juhatuse koosolekul arutati rakendusliku kõrghariduse võimalikku kadumist Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja sellega seotud tegevusi, samuti täpsustati juhatuse sihtvaldkondi ja vastavate töörühmade koosseisu, lisaks olid arutluse all ENMAK2030 puiduline taastuvressurss ning 2012. aasta eelarve täitmine ja 2013. aasta eelarve.