EMPLi juhatus seadis tulevikusihte

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pressiteade

15.03.2013

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) juhatus seadis Kubijas toimunud koosolekul eesmärke tegevusperioodiks 2013/2014.

EMPLi juhatus täpsustas 13.03. toimunud juhatuse koosolekul liidu ees seisvaid põhiülesandeid.

Liidu töös on jätkuvalt oluliseks tegevussuunaks puidukasutuse edendamine – puidu kodumaisele tarbimisele kaasaaitamine ja puitmaterjalide mitmekülgsete võimaluste tutvustamine.

Puit on taastuv materjal ning selle laiem kasutamine erinevates toodetes aitab kaasa keskkonnasäästliku majanduse arengule nii Eestis kui ka meie ekspordiriikides. EMPLi Puuinfo programm on ellu kutsutud ja tegutseb selle nimel, et jagada puitmaterjalide ja -toodete kohta asjatundlikku teavet.

Liit soovib kaasa aidata eraomandis olevate Eesti metsade korrastamisele, juurdekasvule, paremale majandamisele ja metsade väärtuse tõusule. Metsa- ja puidusektori konkurentsivõime tagamiseks tuleb tagada metsanduse arengukavas ettenähtud kestliku aastase metsakasutusmahu (12-15 milj tm) saavutamine. Puidu kui taastuvressursi osakaal tööstuses ja energeetikas peab taastumatute ressursside arvelt suurenema; taastuvressursi kasutamisel tuleb tagada erinevates sektorites tasakaal.

Metsa- ja puidusektori konkurentsivõime tõus avab täiendavaid väljavaateid lisandväärtuse ja tööhõive kasvuks ning metsa- ja puidutööstussektori panus meie riigi SKP-sse suureneb veelgi. Liidul tuleks leida koos riigiga lahendusi logistika konkurentsivõime parandamiseks; selle üheks eelduseks on kaasaegsete veovahendite efektiivse kasutamise võimaldamine. 

EMPLi juhatus otsustas, et metsa- ja puiduhariduse jätkusuutlikkuse ning kvaliteedi tagamiseks tuleb tõhustada liidu koostööd  haridus- ja teadussektoriga. Tulevikuks on vaja tagada kõrge tasemega spetsialistide olemasolu sektoris. Samuti soovib liit kaasa aidata teadustegevuse edendamisele, millest sõltuvad toodete ja tootmisprotsesside arendamise võimalused.

Lisainfo: Ott Otsmann, EMPLi tegevjuht, +372 50 32 552, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy40048 = 'ott.otsmann' + '@'; addy40048 = addy40048 + 'empl' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy40048 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>