EMPLi juhatuse koosolek keskendus seekord erialase hariduse temaatikale

Eile, 11. septembril Eesti Rahva Muuseumis toimunud EMPLi juhatuse koosolekul oli keskseks teemaks erialase hariduse tulevik.

Seekordne kokkusaamine leidis aset Raadi mõisas Eesti Rahva Muuseumi direktori Tõnis Lukase osalusel. Tõnis Lukas tutvustas muuseumi lähiaja plaane, uue maja hoone eskiise ja ka mitmeid koostöövõimalusi liidu ettevõtetega. Giidi juhendamisel oli võimalus uudistada Raadi mõisas asuvaid Eesti Rahva Muuseumi kogusid, rõhk oli mõistagi metsandusel ja puidu kasutamisel.

Koosolekul esines ettekandega ka Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Karin Jaanson, kes andis ülevaate värske haridusreformi sisust ja tulemuslepingute süsteemist. Üheskoos arutleti, millised on ja võiksid olla kultuuri- ja sotsiaal-  ning avaliku halduse ning insenertehniliste erialade vahekorrad. Liidu liikmetelt tuli mitmeid mõtteid, kuidas tööturgu ja (kõrg)hariduse õppekavasid tulevikus paremini sidustada.

Veel olid kõne all eelmise koosoleku otsused ja ülesanded, liikmemaksu küsimus, üldkoosoleku kokkukutsumine 14.11 ja Puitarhitektuuri konverents.

EMPL tegevuskava 2014 arutelu otsustati jätkata oktoobrikuus Tallinnas EMPLi ruumides toimuval juhatuse koosolekul.