EMPLi nädala eelinfo

Teisipäeval, 3.12 korraldab Eesti Maanteeamet kohtumise Taani Maanteeametiga. Osalevad veel Autoettevõtete Liidust Meelis Rosenstein ja EMPL-st Ott Otsmann, samuti Taani Transpordi ja Logistika Assotsiatsiooni ning Maanteevedude Kaubandusassotsiatsiooni esindajad. Eesmärgiks on tutvuda Taani kogemustega kaubavedude konkurentsivõime tõstmisel.

Kolmapäeval, 4.12 toimub koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse, Luua Metsanduskooli ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga Raietöölise I kutseeksam Tihemetsas. Grupp on komplekteeritud. Lisainfo: Piret Koorep, PKHK Tihemetsa Koolituskeskus

Kolmapäev – reede, 4- 6.12 toimub Saksamaal Garmischis rahvusvaheline puitehituse konverents, kus osalevad EMPL esindajatena Henrik Välja ja Erik Konze.

Neljapäeval, 5.12 10.00…13.00 on Metsanduse Kutsenõukogu koosolek. Päevakorras kutsesüsteemi arengud, kutsestandardite kinnitamine, Metsanduse Kutsenõukogu 2014 a 1 pa kavandamine.

Neljapäeval, 5.12 toimub Kutsekoja konverents: „Mida küsid, seda saad?“ – kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja elukestev õpe.  EMPL tegevjuht Ott Otsmann osaleb ettekandega: „Tööandjate ootused töötajate haridusele ja oskustele metsa- ja puidusektori erialade näitel“.

Reedel, 6.12 kell 10.00 EMÜ Metsatööstuse osakonnas loeng: „Puittoodete kaubandus. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevusest“. Loengu peab EMPL esindaja.

Reedel, 6.12 toimub koostöös Luua Metsakooli ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga Raietöölise I kutseeksam Luual. Grupp on komplekteeritud. Lisainfo: Tõnus Reinsalu, Luua Metsanduskool