Erametsanduse ja puidusektori organisatsioonid asuvad koostööle väikemetsaomanike kaasamiseks metsa majandamisse

Erametsanduse ja puidutööstuse organisatsioonide 10. aprillil toimunud kohtumisel arutati edasise tihedama koostöö võimalusi. Ühiste arutelude käigus loodavad osapooled leida lahendusi, mis motiveeriksid erametsaomanikke senisest tunduvalt aktiivsemalt ja teadlikumalt oma metsa majandama ja puitu kasutama. 

Metsadest ligikaudu poole moodustavad erametsad, mille puiduressurss kujutab endast Eesti majandusarengu jaoks suurt potentsiaali. Heaperemeheliku ning läbimõeldud majandamise ja piisavate hooldusraiete käigus võiks erametsadest saada senisest peaaegu poole rohkem puitu. Väärtuslik toore leiaks kasutust tööstuses või energeetikas. Olgugi tegu erakätes oleva metsaga, on hooletusse jäetud eraomand siiski ka meie kõigi asi – kui metsa ei majandata, siis ei jää üksnes omanikul võimalik tulu teenimata, vaid ka maapiirkondadesse paljud töökohad loomata ja riigil arvestatav tulu saamata. Kogu metsa- ja puidusektori jaoks on eriti oluline pikaajalise stabiilsuse tagamine puidu turuletoomisel.

Põhjusi, miks erametsaomanik üldjuhul on metsa majandamisel passiivne, võib välja tuua mitmeid. Olulisemateks neist võib pidada omandi väiksust ja killustatust. Eestis on umbes 40 000 metsaomanikku, kelle metsakinnistu suurus on vaid 1 – 8 hektarit. Füüsiliste isikute keskmiselt 8 ha suuruse metsaomandi majandamisest üldjuhul pere sissetulek ei sõltu. Metsaomanike jaoks on seni veel harjumatu ühiselt tegutseda ja puitu turule tuua, samuti on majandamise regulatsioonid paljude omanike jaoks keerulised.

Erametsaomanikele on ühistute poolt loodud võimalusi metsade ühiseks majandamiseks ja puidu ühismüügiks, kuid teadlikku tegevust metsa eest hoolitsemisel tuleb jätkuvalt suurendada ning seda ennekõike väikemetsaomanike seas. Seega on suur vajadus väikemetsaomanike ühistegevuse arendamise järele, samuti võiks senisest rohkem olla toetusi, mis soosiks metsade kordategemist. Metsa- ja puidusektoril on vaja tõhustada koostööd ja parandada teavitust, mis aitaks metsa majandamisest huvitatud väikemetsaomanikul leida õigeid partnereid nii hooldustöödeks kui ka puidu müügiks.

Edaspidistel kokkusaamistel on kavas ühiselt leida konkreetseid viise metsaomanike motiveerimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks metsa hooldamisel, mis aitab kaasa väärtusliku puiduressursi otstarbekale kasutamisele, tagab praegusest tervema ja elujõulisema metsapõlvkonna pealekasvamise ning ühiskonnale metsa- ja puidusektoris toodetava lisandväärtuse jõudsa kasvu.

Lisainfo:

Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor,+372 50 40 928, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8233 = 'priit.pollumae' + '@'; addy8233 = addy8233 + 'erametsaliit' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy8233 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>

Ott Otsmann, EMPLi tegevjuht,+372 50 32 552, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy62523 = 'ott.otsmann' + '@'; addy62523 = addy62523 + 'empl' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy62523 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>

Taavi Raadik, Eesti Puidumüügikeskuse juhatuse liige, +372 50 56 231, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy90701 = 'taavi.raadik' + '@'; addy90701 = addy90701 + 'vestman' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy90701 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>

Jaanus Aun, Erametsakeskuse juhatuse liige, +372 51 62 282,  <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9062 = 'jaanus.aun' + '@'; addy9062 = addy9062 + 'eramets' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy9062 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>

Tarmo Lees, Keskühistu Eramets juhatuse esimees, +372 53 003 334, <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16648 = 'tarmo.lees' + '@'; addy16648 = addy16648 + 'erametsaliit' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy16648 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>