Euroopa Metsanduse Siduv Kokkulepe

Euroopa Metsanduse Siduva Kokkuleppe ettevalmistamine jõudis lõpule. Šveitsis toimunud arutelul lepingu teksti suuri muudatusi ei tehtud, nii et kehtima jäid juba varem teadaolnud põhimõtted – metsandus on oluline majanduslike ja loodusväärtuste tootja ja säilitaja; metsande majandamine peab olema jätkusuutlik ja elurikkust säilitav; iga riik peab ise välja töötama reeglistiku, kuidas täita Siduvas Kokkuleppes kirja pandud eesmärke. 

Täpsemalt saab lugeda kohtumise koduleheküljelt.

Allikas: www.metsainfo.ee