Euroopa Parlament kiitis heaks CO2 saastekvooti toetava ettepaneku

Euroopa Parlamendi täiskogu kiitis lõpphääletusel heaks ettepaneku CO2 kvootide enampakkumiste osaliseks ajutiseks külmutamiseks, et tõsta saastekvootide hindu ja ergutada seeläbi investeerimist madala süsinikusisaldusega lahendustesse. 2013. aasta juuli Euroopa Parlamendi täiskogul tehtud muudatustega ettepanek, mille eesmärgiks on tõhustada heitkogustega kauplemise süsteemi toimimist ja seeläbi vähendada CO2 heiteid, sätestab karmimad nõuded enampakkumiste peatamiseks.

Loe lisa: http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20131206IPR30077/html/Parlament-kiitis-heaks-CO2-saastekvootide-hinnat%C3%B5usu-toetava-ettepaneku