FSC tarneahela (CoC) standardi uuendus: viimane võimalus kommenteerida

FSC kuulutas välja uuendatud tarneahela standardi teise konsultatsioonivooru. Mõistlikud muudatused, ütles uue mustandi kohta NEPConi CoC ekspert Roman Poljatšenko.

Uuendatud FSC CoC standardi (FSC-STD-40-004) teine mustand on avalikuks konsultatsiooniks avatud.

“Peamine muudatus uues standardis puudutab nõuet tõendada tehinguid.  See on uus kohustus, mis tuleneb vajadusest tugevdada süsteemi vigade tekkimise ja pettuste vastu. FSC on andnud ettevõtetele küllaltki suure otsustusõiguse, kuidas täpselt nad neid uusi nõudeid täidavad ja senine kogemus on näidanud, et neid on võimalik täita”, täheldas NEPConi tarneahela programmi juht Roman Poljatšenko. “Mustand lisab paindlikkust FSC krediidisüsteemile, lubades jagatud krediidarvestust mitme asukohaga sertifikaatide puhul. Lisaks sisaldab see ka mitmeid väiksemaid parandusi ja selgitusi, mis kõik on mõttekad ja arendavad standardit üldiselt,“ ütles ta. Ta toob välja peamised muudatused: “Parandatud standard sisaldab kõiki kohustuslikke nõudeid ja selgitusi, mis olid laiali paisatud erinevatesse dokumentidesse. Kõigi nõuete koondamine ühte dokumenti muudab kasutajate jaoks ülevaate omamise lihtsamaks.”

 Peamised muudatused

Parandatud standardi mustand sisaldab järgnevaid muudatusi võrreldes praeguste reeglitega. Sulgudes olevad muudatused viitavad standardi mustandi sektsioonidele/punktidele.

Märkus: Need muudatused on standardi mustandi osa. Need on alles arutluse all ja seetõttu mitte veel vastu võetud.

  • Tarbimiseelselt taaskasutatud paber (ingl. Pre-consumer reclaimed paper) loetakse väidet toetavaks sisendiks. Sellist materjali võib seetõttu kasutada protsendi- või krediidiarvestustes. 
Märkus: Muudatus puudutab ainult paberit, mitte puitu. (Lisa E)
  • Tehingu tõendamine: Standardi mustand sisaldab uut nõuet süsteemi juurutamise kohta, mis võimaldab sertifitseeritud ettevõtetel tõendada, et tarnija müügiväide on vastavuses nende endi sisendmaterjali väitega. See nõue on suunatud vigade ja pettuste riski maandamisele, juhtudel, mil tarnijad lisavad FSC väite oma välja minevatele müügidokumentidele, kuid ei registreeri seda sertifitseeritud materjali müüki oma muus dokumentatsioonis. Üheks võimaluseks seda nõuet täita, on kasutada FSC väidete veebikeskkonda (orig. Online Claims Platform), siiski on sertifitseeritud ettevõtetel võimalik valida muid lahendusi. (1.7)
  • Jagatud krediidiarvestus: Standardi mustand lubab krediidi jagamist mitme asukohaga sertifikaadi erinevate asukohtade vahel. (9.2 ja 9.3)
  • Märgistuskünnist FSC Recycled sildilon vähendatud 85%-lt 70%-le. (10.1)
  • Krediidisüsteemi nõuded: Olulised punktid a) krediidiarvestuse selgitus monteeritavatele toodetele ja b) krediidi aegumise perioodi pikendamine 12-lt 24-le kuule. (Sektsioon 9)
  • Standardi tõlgenduste ja aviiside ühendamine: Kõik seonduvad aviisid ja muud kohustuslikud tõlgendused on nüüd mugavalt standardi teksti sisse toodud. (1.6, 2.4, 2.6, 6.3, 6.7, 6.8, 11.2, 11.11, 12.1)

 Anna oma panus

Võite esitada oma kommentaarid standardi uue mustandi kohta kuni 31. oktoobrini 2015. Lisainfot leiate FSC kodulehelt.

Allikas: NEPCon