Graanul Investi juht: riik peaks lõpetama priiskamise (Ärileht)

Seoses eilse Tallinna Bekkeri sadama uue laokompleksi avamisega, mille suurkliendiks saab Graanul Invest, andis viimase juhatuse esimees Raul Kirjanen intervjuu, kus ta toob välja majanduskasvu kiirendamiseks välja idee, et kohalike omavalitsuste reformile järgmiseks tuleks võtta ette riigireform – eesmärgiks vähendada riigi üldhalduskulusid aastaks 2020 50% võrra.
Milline peaks olema Eesti majanduspoliitika, et majandus kasvaks praegusest oluliselt kiiremini?

Sellest on viimasel ajal palju räägitud, kuid ega see meie poliitilist juhtkonda väga ei huvita. Üldiselt ma tooks välja kolm põhilist teemat, riik peab lõpetama priiskamise ja riigieelarve massilise paisutamise igal aastal. Nii väike ja ekspordile suunatud majandus nagu on Eesti majandus ei kannata sellist kulutaseme tõusu lihtsalt välja.

Viskaks õhku idee, et kohalike omavalitsuste reformile järgmiseks tuleks võtta ette riigireform – eesmärgiks vähendada riigi üldhalduskulusid aastaks 2020 50% võrra. Kasutada tuleks siin IT lahendusi, vabamaid reegleid tegutsemiseks ettevõtetele, iga asja ei ole vaja peensusteni reguleerida.

Teiseks olematut majanduskasvu aitab turgutada ettevõtete toetamine, mitte nende suurem maksustamine, näiteks aktsiiside läbi või nende tegevuste meeletu reguleerimine ja piiramine. Eesti on tänaseks juba kaotanud oma “Balti tiigri” staatuse ja longime oma naabritel sabas, ainuke asi milles oleme kindlalt esimesed on idanaabrile teravuste ütlemises.

Kolmandaks Eesti maaelu on suurtes raskustes, maal on väikestel ettevõtetel raske, põllumeestel on raske. Mida on riik teinud selle olukorra parandamiseks – peale suurte sõnade mitte midagi. Samas kasutatakse kümneid ja kümneid miljoneid eurosid riigiettevõtetele paremate tingimuste loomiseks – lennundus, praamiliiklus, põlevkivi ressursitasudega seonduv jne.. Riik ei tohiks ise äri teha vaid riik peab tegelema tingimuste loomisega, et ettevõtjad saaksid äri teha, sest vastasel korral tekib väga ebavõrdne konkurents.

Graanul Invest on väga suur ettevõte. Kas olete ka börsile mineku plaane pidanud?

Ei ole.

Kas börsile mineku huvipuuduse põhjuseks on täiendava kapitali vajaduse puudumine või midagi muud?

Iga asja tegemiseks peab olema mingisugune põhjus ja mitte vastupidi, täna ma ei näe eeliseid mida börsile minek meile annab. Ettevõttena oleme oma asjajamiselt ja juhtimisstruktuurilt väga kiiresti võimelised börsile minema, kuid ma ei näe selleks täna ühtegi põhjust.

Kas Lätis konkurendi ostu järel on see ettevõte toimimas nagu plaanisite?

Latgrani ostmine on sujunud väga hästi ja ettevõte on kenasti meie grupiga liitunud.

Kuidas läheb Belgias elektrijaamaäri?

Seda on natuke vara kommenteerida, praegu jääks nende kommentaaride juurde, mis eelmise nädala pressiteates sai edastatud.

Kui olulised on Graanul Investi plaanides Bekkeri sadama puisteainete ladu?

Bekkeri sadam on viimastel aastatel olnud Graanul Investi põhiline ekspordisadam Põhja-Eestis ja ta teenindab meie Imavere ja Ebavere tehast. Kuna selle aasta suvest Imavere tootmisvõimsus kasvab kolm korda, siis uue infrastruktuuri rajamine selle kaubamahu teenindamiseks on vajalik.

Allikas: Ärileht