Graanul Investis toimub sertifitseerimishindamine (EMPL)

Avalik teade

Jaanuaris toimub Graanul Invest AS-s Sustainable Biomass Partnership (SBP) sertifitseerimishindamine – Graanul Invest AS ootab kõigi huvigruppide kommentaare seoses graanulite tootmise ning tooraine varumisega Graanul Invest AS tehastes.

21-22 jaanuaril 2015 viib NEPCon pilootprojektina läbi Graanul Invest AS SBP hindamise. NEPCon on  sertifitseerija, kes pakub SBP sertifitseerimisteenuseid üleilmselt. Graanul Invest AS on kolmas  graanulite tootja maailmas, kelle eesmärk on toota ja tarnida loodussõbralikku kõrge kvaliteediga toodangut. Graanul Invest AS peakontor asub Tallinnas ning tootmisüksused Imaveres, Ebaveres, Helmes, Osulas. Lisaks on kaks tehast Lätis ning üks tehas Leedus. SBP sertifikaadiga kaetakse tehased Eestis ja Lätis.

Sustainable Biomass Partnership (SBP) on tööstuse poolt ellu kutsutud organisatsioon, mis asutati aastal 2013 Euroopa suurimate biomassi, peamiselt graanulite, tarbijate poolt. Tegemist on enamasti energia tootjatega. SBP visiooniks on majanduslikult jätkusuutlik, keskkonnasõbralik ning sotsiaalselt õiglane tarneahel, mis aitab kaasa süsiniku heitmete vähendamisele tootmises. SBP on hetkel välja töötamas vahendeid, mis tagaksid biomassi tarnimise legaalsetest ja jätkusuutlikest allikatest.

Hindamine viiakse läbi rakenduvate SBP standardite alusel, mis on saadaval SBP kodulehel (http://www.sustainablebiomasspartnership.org/documents).

Seoses eeloleva auditiga ootab Graanul Invest AS  kõigilt huvigruppidelt kommentaare graanulite tootmise või toormaterjali varumise osas.

Kontakt: Jaano Haidla jaano.haidla@graanulinvest.com