I kvartalis on kasvanud metsa- ja puidusektori toodangu- ja müügimahud

Käesoleva aasta esimese kvartali lisandväärtuse kasv metsa- ja puidusektori ettevõtetes on olnud 12,4%. Kasvanud on nii eksport kui ka toodangu- ja müügimahud.

Statistikaameti andmetel oli puidupõhiste toodete eksport 2013. aasta I kvartalis 390 miljonit eurot; võrreldes 2012. aasta sama perioodiga oli kasv 11,7%. Puittoodete väliskaubanduse bilansi ülejääk suurenes +291 miljoni euroni ja on aidanud kaasa kogu Eesti väliskaubanduse bilansi paranemisele. Tootmismahud on olnud stabiilsed ja kasvanud. Aasta esimese nelja kuu puittoodete toodangumahu indeks on eelmise aastaga võrreldes kasvanud + 5,6 % ja pabertoodete tootmismahu indeks jäänud eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samale tasemele.

Metsa- ja puidutööstuse 2012. aasta lisandväärtus oli rekordiline. Metsamajandamine, puidutööstus, mööbli ja pabertoodete tootmine andsid kokku ligi 700 miljonit eurot lisandväärtust.

Täna, 12. juunil 2013 toimub Tallinnas, Toompuiestee 24 (RMK suures saalis) EMPL avatud seminar „Tootlikkus ja konkurentsivõime metsa- ja puidutööstussektoris“. Seminaril keskendutakse metsa- ja puidusektori tootlikkuse ja efektiivsuse näitajatele, hinnatakse tänast seisu ja räägitakse arengupotentsiaalidest. Võrreldakse, millised oleme Eestis ja millised on meie võrdlusmomendid teiste maadega. Samuti mõeldakse, kuhu metsa- ja puidusektor on liikumas ning arutletakse, millised on kitsaskohad meie arengus. Täpsem info seminari kohta on siin.