Jõulukujunduskonkurss

2012 esimesel poolel korraldas Tartu Linnavalitsus jõulukujunduskonkursi leidmaks Tartu Raeplatsile sobivat lahendust 2013 aasta jõuludeks.

Konkursiga jäi esimene koht välja andmata, kuna ükski töö ei pakkunud realiseeritavat tervikut. Teise koha pälvis aga Anna-Liisa Undi töö, mis lähenes jõuludele uue vaatenurga alt. Töö tulemiks oli puhas, ilma kindlakehata vorm, võttes eeskuju looduselt. Valitud ettepanekus rõhutati asjaolu, et talvine linnaruum allutatakse dekoratsioonide abil liialt kitsalt kristlike ja veel enam kapitalistlike jõulude sõnumi pinnapealsele edastamisele. Teenimatult jääb ruumiliselt realiseerimata meie põhjamaineidentiteet, millel on võimas potentsiaal seoses talviselt jäise ja lumise keskkonnaga, karge külmaga, harilikust selgelt eristuva õuekogemusega, looduse puhkeajaga, talvise pööripäevaga, valguse ja pimeduse stiihilise vastasseisuga.

Ideearendusena tekkis platvorm nimega UUSNURK, mida saab defineerida kui erinevate partnerite koostöölabor, mille väljundiks on läbi mitmekülgsete protsesside uute linnaruumiliste lahenduste väljapakkumine ja teostamine.

Uusnurga tausta ja mõttemaailma avardati Tartu kaarsillal korraldatud näitusega. Mitme järgneva hooaja vältel töötatakse linnaruumi jaoks välja erineva funktsiooni ja mastaabiga väikevormid. Eesmärgiks ei ole jõuda ühe staatilise lõpptulemuseni, vaid luua tootepere, mis on paindlik ja edasiarendatav ning veelgienam – mille väljatöötamine on kõiki osapooli inspireeriv, edasi viiv ja meditatiivne.

Tööprotsess viiakse reeglina läbi Tartus, mis on olemuselt uue mõtte arendamiseks soodne koht, kui tudengite ja heade mõtete linn. Protsess, selles osalejad ja nende nähtavus ja pidev suhtlus töökeskkonna kui laboriga on ühtlasi kogu projekti üks tooniandjaid.

Senisteks koostööpartneriteks on Paberimuuseum, Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Maaülikool, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.